Az indigógyerekek delegációja

Andrea Weaver
Andrea Weaver
Nyíregyháza – Az indigógyerekek delegációja – ezzel a címmel rendeztek író-olvasó találkozót, melynek főszereplője Andrea Weaver volt.

Andrea Weaver sokoldalú írónő: parapszichológusként végzett, lélekgyógyász, Bach-virágterapeuta, jelenleg filozófiát tanul. Több könyve jelent meg a kilencvenes évek közepétől.

Nemrégiben a Napfény Életmód és Közművelődési Egyesület által szervezett nyíregyházi író-olvasó találkozón tartott figyelemre méltó előadást. „Az indigó gyerekek delegációja” című témához legújabb könyve, az „Angyalom?!” szolgáltatta az alapot. Nehéz lenne egy ilyen széleskörű témát röviden vázolni, így Andreától arra próbáltunk választ kapni, kik azok az indigó gyerekek.

Gyógyító képességek

– Az indigó gyerekek generációja csodálatos és szokatlan generáció a Földön. Az emberek többsége csak nagyon keveset tud róluk: általában hiperaktívnak tartják őket – kezdte Andrea.


A. Weaver könyvei
Angyalom?! – 2005
Társasjáték – 2002
A tizenegyedik parancsolat – 1995

 – De ha jól kezeljük őket, ugyanolyan értékes részeivé válnak a társadalomnak, mint hasonló korú társaik. Nagyon okosak, érdeklődőek, legtöbbjüknek gyógyító képességeik vannak, magas az intelligencia szintjük annak ellenére, hogy gyakran rosszul teljesítenek az iskolában, mert nem tudnak együttműködni a megkövesedett iskolarendszerrel, a merev hatalmi beállítódásokkal.

Az indigógyermek elvárja a tiszteletet, mert tudja, ki ő. Tudja, hogy bár kicsi testben van, ugyanolyan csodás lélekkel rendelkezik, mint bármelyikőnk. Tiszteletüket úgy fejezhetik ki a felnőttek, ha döntési szituációkat teremtenek, majd a gyermekre bízzák a választást. Ezekért a lehetőségekért a kicsi nagyon hálás és együttműködő.

Felnőtt a gyermekben

Ha hatalmi és akarati erővel próbálunk hatni rá, megbukunk. Elveszítjük a megbecsülését, mert tudja, hogy a lélek nem kicsi, bűnös és tehetetlen, erre próbál nevelni bennünket is a hajthatatlanságával. Sokat tanulhatunk a gyermekeinktől, ha hajlandóak vagyunk félretenni a gőgünket, amellyel gyakran fordulunk feléjük!

Az indigók tudják, honnan jöttek és hová tartanak. Tisztában vannak a feladataikkal, igazi szeretetre tanítanak bennünket, és a Föld megmentésén fáradoznak. Arra bíztatok minden szülőt, hogy kicsit tegye félre felnőtt mivoltát, és próbálja kicsinyében értékelni és tisztelni a benne rejlő nagyot! Ekkor tud a kicsi igazán nagy lenni – hálás, együttműködő, okos, és akár jó tanuló is, ha addig nem lett volna az!

– Vékony Katalin –