Az idősotthonok tizede visszaél a bentlakók bizalmával

Az emelt színvonalú ellátást nyújtó idősotthonok tíz százalékában súlyos jogszabálysértésekre bukkant a szociális minisztérium egy átfogó ellenőrzéskor tavaly – hangzott el az Ifjúsági, Szociális és Családügyi Bizottság hétfői ülésén. A szaktárca egységes rendszert vezetne be annak érdekében, hogy visszaszorítsa ezeket; a tervek között szerepel az is, hogy az intézmény fenntartók az interneten tennék közzé azt, hogy pontosan hol, kinek és milyen típusú szolgáltatásokat nyújtanak.

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium 33 független szakértő bevonásával 2006 áprilisa és decembere között 326 emelt színvonalú, idősek számára fenntartott bentlakásos intézményt világított át, mivel egyre többen panaszkodtak a szolgáltatások színvonalára. Kiderült, hogy nem létezik egységes gyakorlat az ellenőrzésre; minden megyében máshogy, máskor és más jellegű szolgáltatásokat vizsgáltak, és sokszor nem is beszéltek magukkal az ellátottakkal.

Jelenleg összesen 48 ezren laknak különböző idősotthonokban; az ország 326 emelt szintű ellátást nyújtó intézménye évente 12 ezer embert lát el. Ezeknek az otthonoknak csaknem fele civil, 23 százaléka egyházi, 29 százaléka pedig önkormányzati fenntartású – az ellenőrzés azonban mindenkire kiterjedt. Dávidné Hídvégi Julianna, a szaktárca főosztályvezetője elmondta: az intézmények 10 százaléka kiemelkedő szolgáltatást nyújt, további 80 százalékuknál sem találtak szabálytalanságot, az intézmények 10 százalékában viszont súlyos gondok voltak a jogszabályok betartásával kapcsolatban. Számos esetben nem az ellátottak írták alá a megállapodásokat, hanem a hozzátartozók, egyes lakók több szerződést is kötöttek, a megállapodások egy részében pedig nem volt értetően feltüntetve a térítési díj fizetésének módja és összege sem. Előfordult az is, hogy az egyszeri hozzájárulásként befizetett összeget a kiköltözéskor “időközi költségekre” hivatkozva nem adták vissza maradéktalanu! l az időseknek.

A jogszabályok betartásával kapcsolatban egyéb problémák is adódtak. Volt ahol például már a megállapodás megkötése előtt “foglalót” kértek a leendő lakóktól, vagy az egyszeri hozzájárulás befizetésvel együtt úgynevezett “regisztrációs díjat” kértek tőlük. Számos intézményben gondot okozott az idősek partnerként kezelése, illetve a hozzátartozók bevonása a bentlakót érintő döntésekbe.

A szaktárca a jövőben egységesítené a szociális intézmények ellenőrzését, ennek feltételeit azonban még csak most dolgozzák ki. Mivel az idevágó jogszabályok folyamatosan változnak, meglehetősen nehéz eligazodni köztük. A jövőben pontosítani kell, hogy milyen szolgáltatásokra szerződnek a felek, a visszaélések miatt pedig a normatívák felhasználását is szabályozni kell – mondta a szaktárca főosztályvezetője.