Az EU a romák integrált oktataásáért – budapesti konferencia

Az Európai Uniónak jobban és többet kell befektetnie a romák oktatásának fejlesztésésbe -jelentette ki kedden Budapesten Ján Figel, az Európai Bizottság oktatási, képzési, kulturális és ifjúsági biztosa. “Első a minőség” – hangsúlyozta Figel azon a nemzetközi konferencián, amelyet hétfőn és kedden tartottak a Tudományos Akadémián a romák oktatási integrációjához szükséges oktatáspolitikai reformokról.

A konferenciát abból a felismerésből kiindulva szervezték, hogy Közép- és Délkelet-Európában a cigányok diszkriminációnak vannak kitéve az oktatásban, és ez fokozza a társadalomból való kirekesztettségüket.

A konferenciáról kiadott közlemény megállapítja, hogy “a romák számára az oktatás minősége romlik”. A dokumentum szerint elterjedt gyakorlat, hogy a cigány gyerekeket szellemileg fogyatékosok számára fenntartott osztályokban helyezik el. “A roma közösségek földrajzi elkülönülése egyre komolyabb méreteket ölt” – hívja fel a figyelmet a közlemény.

Arató Gergely, az Oktatási és Kulturális Minissztérium oktatási államtitkára a konferencia után újságírók előtt leszögezte, hogy “nincs más alternatíva, mint a romák társadalmi integrálása”, mert “az integráció alternatívája a társadalmi szétszakadás, békétlenség, remény nélküliség”.

Ján Figel, az EU oktatási biztosa kimelte, hogy az Unió az elmúlt 5 évben 275 millió eurót fordított a romák integrálására, munkahelyteremtésre, foglalkoztatáspolitikára, lakáspolitikára. Hangsúlyozta, hogy a tagállamok a strukturális alapokból is sokat fordíthatnak a roma integrációra.

Mohácsi Viktóra, az Európai Parlament egyik magyar képviselője a konferencia utáni sajtóértekezleten kijelentette, hogy az EU-ban mintegy 12 millió cigány él, és majdnem minden EU-államban hátrányos helyzetben vannak a romák, az oktatásban például szegregáció áldozatául esnek.

A budapesti konferenciát az Európai Unió által 2005-ben meghirdetett Roma Integráció Évtizede keretében szervezték. Ez a tízéves program azt célozza, hogy 2015-re az EU-ban megszünjön a romákkal szembeni diszkrimináció. Létrehozták a Roma Oktatási Alapot, amely Svájcban bejegyzett alapítvány. A Roma Oktatási Alapot támogatja Soros Görgy Nyílt Társadalom Intézete, a Világbank, számos EU-ország kormányzata és különféle alapítványok.

A Roma Integeráció Évtizede programban 9 európai ország vesz részt, ebből 5 tagja az EU-nak: Bulgária, Csehország, Magyarország, Románia, Szlovákia, a másik 4 egykor Jugoszlávia tagköztársaságai voltak.

A kedden zárult budapesti konferencia a legnagyobb rendezvénye az EU 2005-ben indult cigányprogramjának.

A konferencia számára készített EU-tanulmány riasztó képet fest a cigányok európai helyzetéről. Eszerint Romániában és Bulgáriában a roma gyerekek 15 százalékát be sem iratják az iskolába. Azok körében, akik mégis elkezdik az iskolát, a lemorzsolódás 4-6-szor nagyobb, mint az országos átlag. Szerbiában az iskolából való kihullás a cigányok körében 15-ször magasabb, mint a szerb átlag.

Bulgáriában a cigány gyerekek 70 százaléka, Magyarországon fele jár elkölönített osztályba vagy iskolába, ahol alacsonyabb a szinvonal, igénytelenebb a tanterv és a tanári kar, húzza alá az EU tanulmánya.