Az egyetem modernizál, bővít és tehetséget gondoz

Miskolc – A Miskolci Egyetem vezetése és a térség középiskoláinak vezetői, illetve képviselői közös munkadélutánon vesznek részt minden évben, így ebben az évben is. A már hagyományos találkozásokon a térség oktatási hálózatának folyamatosan megújuló kihívásait gondoljuk át közösen, a megoldandó feladatokra megoldásokat fogalmazunk meg, közös éves cselekvéstervet munkálunk ki.

Véleményünk szerint Borsod-Abaúj-Zemplén megye, valamint az észak-kelet magyarországi régió számára rendkívül fontos az itteni munkahelyek megfelelően képzett fiatalokkal való feltöltése, a középiskolák és a Miskolci Egyetem összefogásával, a gazdasági élet helyi szereplőivel együttműködve.
A korábbi években a középiskolák vezetőivel közösen megtartott értekezleteken egyetértés alakult ki a résztvevők között azzal összefüggésben, hogy az egyetemen folyó elméleti oktatást a munkaerőpiaci elvárásokhoz alkalmazkodva gyakorlatorientáltabbá kell tenni, ennek érdekében az egyetem egy sor régióbeli és országos szinten is vezető pozíciót betöltő nagyvállalattal hozott létre közös tanszéket (pl. MOL, TVK, Bosch, BorsodChem).

Ez a spontán folyamat emelkedhetett magasabb szintre, amikor – a megfelelő jogszabályi környezet létrejöttével – egyetemünk az országban elsők között indította be a duális képzéseit. 2015. szeptemberében 3 karon (Műszaki Anyagtudományi Kar, Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Gazdaságtudományi Kar), 9 alapszakon már meg is kezdték tanulmányaikat az első duális hallgatók. Ezek a fiatalok nemcsak az egyetemre jutottak be, de a duális képzésben részt vevő partnercégek szigorú felvételijét is sikeresen teljesítették, ennek eredményeként idén szeptemberben 26 vállalatnál 43 fiatal kezdhette el a duális képzését.

A következő jelentkezési időszakban ezek a számok várhatóan még tovább növekednek, hiszen a törvényi lehetőségeket maximálisan kihasználva mindhárom műszaki karunkon (az előbb említett karok a Műszaki Földtudományi Karral kiegészülve),továbbá a Gazdaságtudományi Karon minden meghirdetett alapszakunkat duális formában – is – indítjuk.

A duális képzés fontosságát az is mutatja, hogy azokon a karokon, ahol ilyen képzés indult, ott ez a felvételi eredményekben visszatükröződött.

A felvételi eredmények tekintetében általánosságban elmondható, hogy büszkék vagyunk arra, hogy a Miskolci Egyetem megtartotta, sőt, növelni is tudta népszerűségét a fiatalok körében, annak ellenére, hogy a továbbtanulni vágyó fiatalok számával kapcsolatos számos hátráltató tényezővel (pl. kedvezőtlen demográfiai folyamatok, regionális elvándorlás, emelkedő minimum ponthatárok, külföldi egyetemek jelentette konkurencia) kellett megküzdenünk. Az intézményünkbe felvett hallgatók számában 1,8 százalékos növekedés mutatkozik, miközben az ország számos – jó nevű – vidéki egyetemén kisebb-nagyobb mértékű visszaesés volt tapasztalható.

A Miskolci Egyetem az elmúlt években számos területen fejlődött, e fejlődésre jó példa, hogy a HVG „Diploma 2015” című különszámában található országos egyetemi rangsorban egyetemünk a korábbi 18. helyről az elmúlt évben a 12. helyre lépett előre.

E fejlődésre büszkék vagyunk, de ez egyben további szisztematikus munkára is ösztönöz minket. Jövőre elindítjuk a járműmérnök képzésünket, továbbá a nappali tagozaton is beindítjuk az angol nyelvű Master of Business Administration képzésünket. De a felsőoktatási szakképzési palettánk is bővül, hiszen eddig csak a Bölcsészettudományi, az Állam- és Jogtudományi, illetve a Gazdaságtudományi Kar képzései szerepeltek e kínálati listán, míg ezután informatikai rendszergazda képzésre is lehet majd jelentkezni távoktatási formában.

A képzési rendszerének modernizálása illetve bővítése mellett a Miskolci Egyetem, mint az észak-magyarországi régió kiemelkedő felsőoktatási intézménye, elkötelezett a tehetséges fiatalok felkutatása, felkarolása, tágabb értelemben a tudományos utánpótlás nevelése iránt is, olyan feltételeket teremtve, melyek fejlődési lehetőséget biztosítanak a kutatói tevékenységbe aktívan bekapcsolódni kívánó fiatalok számára.

Az egyetemnek elemi érdeke a tudományos potenciáljának újratermelése. A hosszútávon fenntartható kutatói utánpótlás-nevelési mechanizmusok fejlesztésével a Miskolci Egyetem deklarált célja, hogy a kiemelkedő képességű középiskolás diákokat, egyetemi hallgatókat bevonja a tudományos kutatói tevékenységbe, segítsen kibontakoztatni a kutatás iránt fogékonyságukat, aminek eredményeként a tehetségek egyéni fejlődési lehetőséget kapnak, az oktatásban pedig kialakulnak azok a folyamatok, amelyek a tehetségeket a kutatói pálya felé terelik.

A kutatói utánpótlás regionális biztosításának jelentőségét felismerve a Miskolci Egyetem 2015.04.01-2015.11.30. között meghirdette „ÚTON a tudomány felé – tehetséggondozás az iskolapadtól a kutatói hivatásig” című tehetséggondozási programját, amelyet az Európai Szociális Alap és Magyarország Kormányának társfinanszírozásával a TÁMOP-4.2.2.B-15/1/KONV-2015-0003 azonosítószámú program keretében valósít meg.

A Miskolci Egyetem arra is nagy hangsúlyt fektet, hogy bemutassa az érdeklődőknek az elért eredményeit, a sikeresen beindított duális képzéseit, a kutatói életpálya nyújtotta lehetőségeket. Ennek részeként az egyetem idén is kinyitja a kapuit, 2015.december 3-án és 4-én rendezzük meg ugyanis ezévi Nyílt Napjainkat, amelyekre tisztelettel hívjuk és várjuk az érdeklődő diákokat, szüleiket, tanáraikat.

Mint azt már korábban is említettük, régiónk számára kiemelten fontos a gazdasági szereplőkkel való összefogás. Ezt az együttműködést jól példázza, hogy a Miskolci Egyetem nyílt napjain nemcsak az egyetem mutatja be a képzéseit, de azok a vállalatok is eljönnek a rendezvényünkre, akik tárt karokkal várják az egyetemünkön végzett hallgatókat.

ÉM-HE