Az Avasi Gimnázium tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése

Az Avasi Gimnázium tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése

A Széchenyi2020 program keretében befejeződött az Avasi Gimnázium tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése.

A Miskolci Tankerületi Központ a mai napon befejezte projektjét az Avasi Gimnáziumában, melynek célja az intézmény infrastrukturális fejlesztésén keresztül az eredményesség és az inkluzív oktatás (nyitottságra ösztönző nevelés) fokozása és a nyújtott szolgáltatások színvonalának növelése, ezzel biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést. A projekt 20 millió Ft európai uniós támogatás segítségével valósult meg, az Emberi Erőforrások Minisztériumának „Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” c. felhívása (EFOP–4.1.3-17) alapján.

A beruházás célja a minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése. További célja a helyi szükségletek kielégítésére irányuló, racionális és hatékony működést biztosító, korszerű nevelési, oktatási környezet kialakítása, különösen a tanulást segítő és közösségi terek tekintetében.

A projekt során az intézményben az alábbi fejlesztések valósultak meg:

  • Tornaterem sportburkolatának cseréje
  • Padlóburkolat cseréje
  • Műanyag nyílászárók cseréje
  • Mosdók felújítása
  • Infokommunikációs és részleges akadálymentesítés

Az Avasi Gimnáziumban megvalósult fejlesztések elősegítik a hatékonyabb nevelői munkavégzést, komfortosabb körülményeket teremtenek a kiváló gimnázium mindennapi munkájához. A megvalósult tornaterem-felújítás nagymértékben elősegíti a mindennapi testnevelésórák magasabb színvonalú megtartását és hozzájárul az Avasi lakótelepen élők életminőségének javításához. A részleges akadálymentesítés kialakítása nagy lépés az intézmény megváltozott képességű tanulóinak és vendégeinek teljes esélyegyenlősége felé.

– PR cikk –

Címkék: