Az Alkotmánybíróság szerint nem adható külön egyetértési jog a társadalmi szervezeteknek

Az Alkotmánybíróság hétfőn hozott döntése szerint nem adható a jogszabályalkotásnál külön egyetértési jog a szakszervezeteknek és az Országos Érdekegyeztető Tanácsnak.

A köztársasági elnök az Országos Érdekegyeztető Tanácsrl szóló és az ágazati párbeszéd-bizottságokról szóló törvényekkel kapcsolatban az Alkotmánybírósághoz fordult, mert szerinte alkotmányellenesek ezeknek a törvényeknek azok a rendelkezései, amelyek a szakszervezeteknek és az OÉT-nek egyetértési jogot biztosítanának. Sólyom László szerint ugyanis ehhez nincs meg a szakszervezeteknek és az Országos Érdekegyeztető Tanácsnak a szükséges demokratikus legitimációja.

Az Alkotmánybíróság hétfőn hozott határozatában kimondja anélkül, hogy foglalkozott volna a demokratikus legitimáció kérdésével, hogy nem adható egyetértési jog ezeknek a társadalmi szervezeteknek a törvényalkotásban, mert a jogszabályok megalkotásának zárt rendjét írják elő a törvényes rendelkezések. Ezzel a döntéssel a taláros testület helyt adott a köztársasági elnöknek az alkotmányellenesség előzetes vizsgálatára irányuló indítványának.