Az Alkotmánybíróság megsemmisített egy népszavazási kérdésről szóló OVB-határozatot

Az Alkotmánybíróság (Ab) szerint nem felel meg az egyértelműség követelményének egy a nyugdíjkorhatár ügyében az Országos Választási Bizottság (OVB) által korábban jóváhagyott népszavazási kérdés. Az Ab ezért megsemmisítette az OVB határozatát és új eljárásra utasította a testületet. Az ominózus aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt: “Egyetért-e Ön azzal, hogy az öregségi nyugdíjkorhatár ne haladhassa meg a 62 évet?” – az Ab ezt azért nem tartja eléggé egyértelműnek, mert az öregségi nyugdíjjogosultság megállapításakor a biztosítottak születési évéhez mérten különböző életév betöltéséhez kötik az öregségi nyugdíjra jogosító korhatárt, tehát a kérdésre nem lehet igennel vagy nemmel válaszolni.

Az Alkotmánybíróság (Ab) hétfőn megsemmisítette az Országos Választási Bizottság (OVB) 15/2010. (I. 14.) határozatát és új eljárásra utasította a testületet. Az OVB korábban hitelesítette azt az aláírásgyűjtő ívet, amelyet egy magánszemély nyújtott be, és amelyen a következő kérdés szerepelt: “Egyetért-e Ön azzal, hogy az öregségi nyugdíjkorhatár ne haladhassa meg a 62 évet?”

Az Ab – az OVB határozatával ellentétben -megállapította, hogy az aláírásgyűjtő íven szereplő kérdés nem felel meg a választópolgári egyértelműség követelményének. A testület már több határozatában értelmezte a népszavazásra bocsátandó kérdéssel szemben támasztott egyértelműség követelményét, és megállapította, hogy az egyértelműség követelménye a népszavazáshoz való jog érvényesülésének garanciája.

Az alkotmánybírák arra is rámutattak, hogy az öregségi nyugdíjjogosultság megállapításakor a biztosítottak születési évéhez mérten különböző életév betöltéséhez kötik az öregségi nyugdíjra jogosító korhatárt. Márpedig ahhoz, hogy a választópolgár a népszavazási kérdésre egyértelműen tudjon válaszolni, az szükséges, hogy a kérdés világos és kizárólag egyféleképpen értelmezhető legyen, a kérdésre igennel vagy nemmel lehessen felelni.