Augusztus 31-ig mindenki megkapja a magán-nyugdíjpénztári reálhozamot

Akt.:
Augusztus 31-ig mindenki megkapja a magán-nyugdíjpénztári reálhozamot
Budapest (MTI) – Legkésőbb augusztus 31-ig megkapják a tagi kifizetéseket – a reálhozamot valamint a tagdíjkiegészítést – azok a volt magánpénztári tagok, akik visszaléptek az állami társadalombiztosítási rendszerbe. Akik május 31-ig nem rendelkeztek a nekik járó tagi kifizetésekről, azoknak a lakcímükre küldik el a pénzt.

Az át nem vett összegeket a magán-nyugdíjpénztár oknak 30 napon belül, de legkésőbb 2011. november 20-ig át kell utalniuk a Nyugdíjbiztosítási Alapnak a kormány rendelete szerint.

A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező kormányrendelet a Magyar Közlöny május 31-i számában jelent meg.

    A magánnyugdíjpénztár volt tagjaik vagyonát június 1. és 12. között kell a május 31-i állapot szerint a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapnak átadniuk. Borbély László András, az ÁKK vezérigazgató-helyettese az MTI-nek korábban azt mondta, arra számítanak, hogy a pénztárak nagy része már június 1-jén utal.

A magán-nyugdíjpénztár egykori tagjai készpénzben kérik a reálhozamot

    A korábbi pénztártagoknak járó reálhozamot, amelyet a május 31-i árfolyamok alapján határoznak meg, július 20-ig igényelhetik vissza a nyugdíjkasszák az alapot kezelő Államadósság Kezelő Központól (ÁKK). Az ÁKK, ha az alapnak akkor nincs elég készpénze, a Kincstári Egységes Számláról igénybe vett áthidaló kölcsönből is fedezheti a reálhozam-kiutalást. Az állami nyugdíjbiztosítóhoz visszalépők 95-96 százaléka a korábbi információk szerint készpénzben szeretné a reálhozamot felvenni.
    A kormányrendelet szerint az alapnak 2 munkanapon belül át kell utalnia a visszaigényelt összeget a kassza pénzforgalmi számlájára, a pénztárnak pedig a jóváírást követő 8 munkanapon belül, de legkésőbb 2011. augusztus 31-ig kifizetnie a tagi követeléseket a pénztártag nyilatkozatának megfelelően. (A visszalépők a tagdíjkiegészítést és a reálhozamot felvehetik egy összegben, átutaltathatják önkéntes nyugdíjpénztárba vagy kérhetik, hogy az összeget írják jóvá az állami nyugdíjbiztosítási alapban vezetendő egyéni számlájukon.)
    A május 31-ét követően azonosított tagdíjakat és azok hozamait a magán-nyugdíjpénztár havonta, az adott hónapot követő hónap 8. napjáig igényelhetik vissza az alaptól, az összeget megérkezése után haladéktalanul jóvá kell írniuk az érintett pénztártag egyéni számláján.
    A magán-nyugdíjpénztár a visszaléptetés során az eszközök átadásával és az átutalásokkal kapcsolatos tényleges banki, tőzsdei, elszámolóházi és postai költségeket a tagi követelésekkel szemben érvényesítheti.
    A kormányrendelet szerint a magán-nyugdíjpénztár az átadás előtt két munkanappal el kell küldeniük az átadandó eszközökre vonatkozó adatokat az ÁKK-nak. Az alap a vagyonát képező eszközöket 2011. május 31-re vonatkozóan – az értékesíthetőség szempontjait figyelembe véve – újraértékeli.

Magán-nyugdíjpénztár – Mit ír elő a kormányrendelet?

    Az alap irányító testülete szükség szerint, de legalább negyedévente tart ülést. A testület az alap vagyonába tartozó eszközök értékének védelme, továbbá az eszközökből fakadó kockázatok kezelése és csökkentése érdekében azonnali, határidős, fedezeti, csere és származtatott ügyletek megkötéséről és alkalmazásáról dönthet – tartalmazza a kormányrendelet.
    Az ÁKK az alap működtetésével kapcsolatban egyebek között a következő feladatokat látja el: számba veszi, nyilvántartja és kezeli az alap vagyonát képező eszközöket; az állampapírokat térítésmentesen átadja a magyar államnak; az alap vagyonának értékesítésére javaslatot dolgoz ki s végrehajtja az értékesítésre vonatkozó döntéseket; közzéteszi az alap tevékenységéről, gazdálkodásáról és működéséről szóló beszámolót az ÁKK honlapján.
    A kormányhatározat arról is rendelkezik, hogy a magán-nyugdíjpénztárnak a függő tételként nyilvántartott befizetések alap részére történő átadása során figyelmen kívül kell hagyni azokat az eszközöket, amelyeket az alap bármely okból nem szerezhet meg (így különösen, amelynek a tulajdonjogát nem szerezheti meg, az ügylet alanyává nem válhat), továbbá azokat, amelyeknek az alap részére való átruházása bármely egyéb okból nem lehetséges június 12-ig. Ilyen eszközök nem szerepelhetnek a függő tételek fedezetéül átadott eszközök között, az értéküknek megfelelő pénzösszeget kell az alapnak átadni.
    A magán-nyugdíjpénztáraknak a pénzeszközöket és pénzügyi eszközöket oly módon kell átadniuk, hogy azok felett az alap per-, teher-, igény- és mindenfajta korlátozástól mentes tulajdonjogot szerezzen – áll a határozatban.    
    A Pénztárak Garancia Alapja a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapnak átadott, garanciális kifizetésekre fordítható pénzeszközeinek egy tagra jutó összegét az eszközátadást követő 15 napon belül közli a magán-nyugdíjpénztár akkal – írja elő a kormányrendelet.