Április közepén várják az új szögedi elsősöket

Sajószöged – Már most a következő tanévre készülnek a sajószögedi általános iskolában.

A Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolába április 14-én és 15-én – csütörtökön és péntek – 8 és 19 óra között lesz az idei beiratkozás. Ekkorra várják a településen élő „végzős” óvodások szüleit, hogy gyermeküket beírassák az első évfolyamra a 2016-17-es tanévre.

Írásban közlik

A törvény szerint az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szülő a szakértői bizottság véleményében vagy a járási hivatal jogerős határozatában megjelölt időpontig köteles beíratni a kijelölt iskolába. A benyújtott jelentkezést az intézmény vezetője érdemben köteles elbírálni és a szülő részére írásban közölni.

Jogok és kötelességek

A Nemzeti köznevelésről szóló törvény 37.§ (2) bekezdése alapján az intézmény által hozott döntés ellen a szülő jogorvoslati lehetőséggel élhet. A szülő jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be kérelmet a kézhezvételtől számított 15 napon belül. Az eljárást megindító kérelmet a Klebersberg Intézményfenntartó Központ tankerületi igazgatójához (Bozsikné Víg Marianna) kell benyújtani.

ÉM
hirdetés
hirdet�s