Antall Józsefre emlékeztek

Egyéni beszélgetés Antall Péterrel (jobbra)
Egyéni beszélgetés Antall Péterrel (jobbra)
Tokaj – A rendszerváltozás utáni első miniszterelnök születésnapját ünnepelték a borok fővárosában.  Magyar ajánlás Nobel-békedíjra 1993-ban [.doc – 32KB] Antall Józsefre emlékeztek 2007.04.28.

Hetvenöt évvel ezelőtt született Antall József, akinek politikáját talán lehet úgy jellemezni, hogy az világos és körülhatárolható volt, egyéni értékvilággal rendelkezett. A város Kereskedelmi és Idegenforgalmi Középiskolájában lebonyolított megemlékezésen Veres Edit az MDF B.-A.-Z. Megyei Szervezetének elnöke megjegyezte érdeklődésünkre, az egykori miniszterelnök egy kicsit a feledés homályába merült országos szinten. – Az előadásokkal bővített születésnapi megemlékezést több helyszínen bonyolítjuk le pontosan azért, hogy azt a szellemiséget, politikát, amit Antall József képviselt, visszahozzuk a közéletbe. Ő képes volt a rendszerváltást békésen levezényelni, higgadt és nyugodt politikája hiányzik a jelenlegi kétpólusú, megosztott közéletből – húzta alá Veres Edit.

Nincs törés

Az eseményen jelen volt Antall Péter, a miniszterelnök fia, aki mint kutatási igazgató dolgozik az Antall József Alapítvány berkein belül. Előadásának fő témája az antalli örökség volt, de beszédében kitért számos olyan élményre, ami a szélesebb közönség előtt ismeretlen volt eddig. Lasztovicza Gábor az IDF elnöke a korszerű konzervativizmusról beszélt, majd bemutatták az alapítvány gondozásában megjelent, antalli gondolatokra alapozott „Modell és valóság” című kétkötetes könyvet. Veres Edit megjegyezte még, megyénkben létezik egy csendes többség, amelynek törzsrésze az antalli politikával ért egyet. – Itt nem jellemző az a fórumon belüli váltás, ami az országos törésvonalat jelentette, vagyis a tagság, ugyanúgy mint Antall József felesége és fia, a jelenlegi, Dávid Ibolya vezette MDF mögött áll.

SFL