Angollal folytatódik az érettségi!

Akt.:
Érettségi
Érettségi
Az első idegen nyelvi vizsgával, az angolírásbelivel folytatódnak az érettségi vizsgák. Az érettségiző diákoknak közép- és emelt szinten is négyféle feladatot kell megoldaniuk, szótárt csak az íráskészséget mérő vizsgarészhez használhatnak.

Csütörtökön tartják az angol nyelvi írásbeli érettségiket a középiskolákban. Középszinten 1198 vizsgahelyszínen 57 023-diák vizsgázik, emelt szinten 108 vizsgahelyszínen 7801-en írják az angolérettségit.Az oktatási államtitkárság szerint az angol nyelv írásbeli érettségi vizsgája mindkét szinten négy elkülönülő részből áll. Az egyes vizsgaösszetevőket a javítás során emelt és középszinten is egymástól függetlenül értékelik majd a javítást végző tanárok, a feladatok megoldását kidolgozott javítási-értékelési útmutatók alapján ellenőrzik.

Négy vizsgarész!

Középszinten az írásbeli vizsga időtartama 180 perc, amiből az első rész az “Olvasott szöveg értése” 60 perc időtartamú, a második részre, a “Nyelvhelyesség” feladatsorának megoldására 30 perc áll rendelkezésre. Az ezt követő szünet után a félórás “Hallott szöveg értése” vizsgarész következik, végül az “Íráskészség” 60 perc időtartamú feladatsorát kell teljesíteniük a diákoknak.

Az emelt szintű írásbeli vizsga teljes időtartama 240 perc. A vizsgán ugyanolyan típusú vizsgarészek lesznek, mint a középszintű feladatsorban, de a feladatok megoldására fordítható időtartam sorrendben 70, 50, 30, 90 perc.

Az íráskészség vizsgarész esetében a feladatok megoldásához mindkét szinten használható nyomtatott szótár, a többi vizsgarésznél semmilyen segédeszköz nem vehető igénybe.

Forrás: MTI