Állásfoglalás az állampolgárok hiteles tájékoztatásához

A Magyar Lapkiadók Egyesülete, mint az online és nyomtatott média- iparág reprezentatív ágazati szakmai szervezete határozottan kiáll az oknyomozó újságírás mellett, és felemeli szavát minden olyan hatósági intézkedés ellen, mely a tényfeltáró újságíró – egyébként sarkalatos törvényben rögzített – jogainak sérelmével igyekszik ellehetetleníteni annak munkáját.

A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény 8. § (1) bekezdésének egyértelmű rendelkezése szerint az újságíró nem vonható felelősségre olyan jogsértésért, amelyet valamely közérdekű információ megszerzésével összefüggésben követett el, és az adott információ általa nem, vagy csak aránytalan nehézséggel lett volna más módon megszerezhető, feltéve, hogy az így elkövetett jogsértés nem okoz aránytalan vagy súlyos sérelmet, akkor, ha az információ megszerzésére nem a minősített adatok védelméről szóló törvény megsértésével került sor.

Határozott álláspontunk, hogy a hivatkozott jogszabályi rendelkezést kifejezetten az ilyen esetek kezelésére iktatta törvénybe a jogalkotó!

Nem vitásan a 2015 nyarán bekövetkezett migrációs hullámról való, az első vonalból származó autentikus tudósítás, még ha tartalmaz szubjektív elemeket – egyébként a büntetőjogi tényállás vonatkozásában értelmezhetetlen megállapítás – teljességgel megfelel a törvény által a sajtó feladataként definiált a helyi, az országos és az európai közélet ügyeiről, a lakosság számára jelentőséggel bíró eseményekről való hiteles, gyors, pontos tájékoztatásnak.

Az MLE állásfoglalása egyértelmű a tekintetben, hogy az újságírót, aki ennek a feladatának tesz eleget, megilleti a törvényben számára biztosított védelem, joghátrány ezért nem érheti.

– Magyar Lapkiadók Egyesülete –