Alkotmányellenesnek találták a román oktatási törvény gyorsított elfogadtatását

Alkotmányellenesnek találta szerdán a román alkotmánybíróság a bukaresti kormány azon lépését, hogy gyorsított eljárással fogadtassa el az új oktatási törvénycsomagot, amely egyebek között a kisebbségeknek biztosítja Románia történelemének és földrajzának anyanyelvi oktatását.

Az alkotmánybírák szerint a törvénycsomagot már parlamenti vitára bocsátották, ezért nincs helye gyorsított eljárásnak. A testület ezzel jóváhagyta az ellenzék alkotmányossági kifogását.

A Demokrata Liberális Pártból és a Romániai Magyar Demokrata Szövetségből (RMDSZ) álló román kormány úgynevezett felelősségvállalással tervezte elfogadtatni a tervezetcsomagot – amely egyebek között a kisebbségeknek biztosítja Románia történelemének és földrajzának anyanyelvi oktatását. A felelősségvállalás nem teszi lehetővé a parlamenti vitát, a képviselőknek és szenátoroknak bizalmatlansági indítvány benyújtására van lehetőségük. Amennyiben a megszabott időn belül nem nyújtanak be indítványt, a tervezetek elfogadottnak tekintendők, amint akkor is, ha van bizalmatlansági indítvány, de az együttes plénum leszavazza azt. Abban az esetben, ha az indítványt elfogadja a parlament, a kormány megbukik.

Markó Béla miniszterelnök-helyettes, az RMDSZ elnöke máris bejelentette, hogy nem fogadják el az alkotmánybírósági döntést; az RMDSZ csak úgy vállalta a kormányzást, ha a kisebbségi jogok terén előrelépést ér el.

“Meg voltunk győződve, hogy megszüntethetjük az oktatási törvény diszkriminatív előírásait, ez pedig nem sikerült” – mondta Markó. Sajnálatosnak tartja, hogy még most is akadnak olyan politikusok, akik ellenzik a kisebbségek teljes körű anyanyelvi oktatását – utalt román politikusoknak a történelem és földrajz magyar nyelvű oktatását ellenző korábbi nyilatkozataira. Hangsúlyozta: az RMDSZ úgy vállalta a kormányzati részvételt, hogy a kisebbségi jogok terén előrelépést tapasztal.

A kormány által előterjesztett törvénycsomag az oktatás szerkezeti átalakítása mellett pozitív diszkriminációt alkalmazna a kisebbségi óvodák, iskolák alapfinanszírozása tekintetében, vagyis a többségi intézményekhez képest ezeknek emelt fejkvótát biztosítana. A felsőoktatásban a nemzeti kisebbségeknek önálló karok és tanulmányi vonalak létrehozására volna lehetősége, a tervezet ugyanakkor minden szinten biztosítja az anyanyelvű képzést a kisebbségeknek.