Alkotmánybíróság: kötelező lesz az ügyész részvétele a büntetőperek tárgyalásán

Az Alkotmánybíróság keddi határozata szerint alkotmányellenesek azok a büntetőeljárási rendelkezések, amelyek bünte­tőügyekben lehetővé teszik tárgyalás tartását az ügyész részvétele nélkül is – tudta meg a Független Hírügynökség Sereg Andrástól, a taláros testület sajtófőnökétől. Az Alkotmánybíróság ezeket a rendelkezéseket 2010. december 31-i hatállyal semmisí­tette meg, hogy kellő ideje (csaknem más­fél éve) legyen a jogalkotónak a megfelelő szabályozás megalkotásához, illetve az ügyé­szi szervezet is alkalmazkodhasson az új helyzethez. A döntés értelmében legké­sőbb 2011-től kötelező lesz az ügyész részvétele a büntetőügyek bírósági tárgyalásain.

Az Alkotmánybíróság megítélése szerint az alkotmányon alapuló ügyészi vádképviselet feltételezi az ügyész tárgyaláson való jelenlétét, a vád szemé­lyes képviseletét. A tárgyalás a bizonyí­tás fő helyszíne, és ha az ügyész nincs jelen, a bíró vádlói szerepbe kényszerülhet.Sporthírek