Alapkompetencia fejlesztés a Taktaközben

Alapkompetencia fejlesztés a Taktaközben
Alapkompetencia fejlesztés a Taktaközben
Taktabáj – A program megvalósításához több mint tizenhétmilliót nyert a taktaközi település.

Mint arról már beszámoltunk a község általános iskolája önálló marad. Virág Zoltánné polgármestertől megtudtuk, az érveléseknél egy HEFOP pályázat sikere adta a fő hivatkozási alapot. – Nem mindegy, hogy az iskolai nevelés és oktatás milyen alapkészségekre, képességekre készít fel, ezért fő kérdés, hogy miként, és egyáltalán fejlesztik-e az élethosszig tartó tanulás folyamatát. Az iskolával szemben megfogalmazódik, az érvényesülésre képes személyiség értékkel kell hogy bírjon a munkaerőpiacon. Az általános műveltség eszménye a közoktatás jelenlegi eszközeivel nem közelíthető meg, ma másra van szükség – fejtegeti a polgármester. – A műveltség helyébe az intenzív tanulás igénye lépett, a várható többszöri pályamódosítás érdekében más személyiségjegyeket, a tanulni tanulás kompetenciáját kell fejleszteni.

Mindenki tanul

A fentiek fényében a kommunikációs stratégiák, a matematikatermészettudomány és az infokommunikációs technológia területe, a tartalom-független kompetenciák, mint pl. a tanulás tanulása, a szociális kompetenciák, a problémamegoldó képesség, a kreativitás és motiváció, állampolgári ismeretek adhatják meg az alapokat – folytatja a polgármester. – Mi a következőket vállaltuk, és sikerekről is beszámolhatok. Az óvodapedagógusunkkal bevezettük az óvodai nevelést segítő programot, a Tűz-Víz-Föld-Levegő projektek köré csoportosítva. Az eddigi tapasztalataink alapján a programban résztvevő gyermekek látóköre kiszélesedett, a megszerzett ismereteket különleges helyzetekben is alkalmazni tudják. Hasonló pozitívumok tapasztalhatók az iskolásoknál, persze más-más területeken. Itt kell megjegyezni, hogy a pedagógusaink is tanulták az újat, sőt módszertani továbbképzéseket végeztek el, fejlesztették számítógépes ismereteiket, illetve a Sulinet Digitális Tudásbázis használatát.

Tapasztalatok
A hagyományos tananyag-központúsággal szemben a hangsúly a képességek fejlesztésére helyeződik, tevékenységközpontú tanulási tevékenységgel. Új tanítási módszer a kooperatív tanulás, ahol a gyerekek az ismereteket gyakorlati feladatok megoldása során csoportmunkában sajátítják el. A sok vers és mondókatanulás, az ehhez kapcsolódó ritmikai gyakorlatok nagymértékben fejlesztik a tanulók beszédritmusát és szókincsét, gazdagítják a gyermek belső lelkivilágát. Ennek következménye, hogy szeretnek iskolába járni, ragaszkodnak egymáshoz, baráti kapcsolatok alakulnak ki.

SFL