Alaki szemle Debrecenben

Akt.:
Alaki szemle Debrecenben
Alaki szemle Debrecenben
Debrecen, Hajdúhadház – A Bocskai dandár debreceni és hódmezővásárhelyi helyőrségének, valamint hajdúhadházi kiképzőbázisának katonái is megmérettettek azon az alaki szemlén, amelyet Dr. Böröndi Gábor dandártábornok rendelt el. Az 5. Bocskai István Lövészdandár parancsnoka így hiteles képet kapott arról, hogy az év közben folyamatosan zajló kiképzési foglalkozások milyen eredményre vezettek.

A dandár parancsnoka által meghatározottak szerint az alegységek katonái blokkosított kiképzés keretében egész évben általános katonai felkészítésen vettek részt. Ennek során begyakorolták az általános harcászat- és lőkiképzést, valamint a műszaki-, híradó- és vegyi védelmi tárgykörök által előírt feladatokat, növelték fizikai állóképességüket. A blokkosított kiképzés zárásaként az alegységeknek számot kell adniuk az elsajátított ismeretekről: ennek első állomása a dandár alakiságának felmérése.

Június huszadikán, kedden délután a debreceni és hajdúhadházi személyi állomány az évszaknak megfelelő hadi gyakorlóban és egyéni fegyverzettel sorakozott föl a Kossuth laktanya alakulóterén. Az elöljáró fogadását követően a vezénylő parancsnok vezényszavára megkezdődött az ellenőrzések végrehajtása.

A dandártörzs kijelölt bizottságai a katonák ápoltságát, felszerelését, fegyvereik karbantartottságát, elöljáróik ismeretét, a létszámot, a személyi okmányokat is ellenőrizték.

Az alegység parancsnokok sem maradtak ki a megmérettetésből, hiszen nekik is számot kellett adniuk a század-, szakasz-névjegyzékek meglétéről, az Alaki Szabályzat, a szolgálati elöljárók, az alárendeltek ismeretéről.

Ezt követően az alegységek a vezénylő parancsnok által meghatározott foglalkozási helyekre vonultak, ahol megkezdődött az alaki kiképzés ellenőrzése. Ezen belül a kijelölt bizottságok tagjai figyelték az alaki fogások és mozdulatok egyenkénti, szabályos végrehajtását: ”vigyázz” állás; sapka levétele és felhelyezése; fegyverfogások állóhelyben; egyéni tiszteletadás; kilépés az alakzatból; elöljáróhoz való menet; jelentés; jelentkezés; távozás.

A parancsnoki állománynál felmérték az alaki ténykedést, a vezényszavak adását, végrehajtásának ellenőrzését, az igényességet, a követelménytámasztást, az alárendeltek ismeretét.

A bizottságok az egységes ténykedés, a mozdulatok és fogások szabályos, határozott végrehajtásának ellenőrzéseként felmérték például a rajok, szakaszok, századok alakzatváltoztatását, a menetalakzatot és az irányváltoztatást, zászlóalj szinten pedig mindezeken kívül a rendes lépésben való menetelést és a díszmenet végrehajtását is.

Az ellenőrzések végrehajtása után az alegységek ismét az alakulótéren sorakoztak, majd díszmenetben elvonultak az elöljáró előtt és visszaálltak helyükre, végül – még az ellenőrzés részeként – elénekelték a Himnuszt.

Az alaki szemle végrehajtását követően Dr. Böröndi Gábor dandártábornok előzetes értékelésében elmondta, hogy a tavaly év végén végrehajtott alaki szemléhez viszonyítva jelentős fejlődést lát dandár és alegységszinten egyaránt, sőt, néhány alegység teljesítményét kiemelkedőnek találta. Hozzátette: az alegységek tevékenységének részletes értékelésére a Bocskai dandár következő dandársorakozóján kerül sor.

– Révészné dr. Markovics Zita hadnagy –