Akár egy családi összejövetel

Akt.:
Akár egy családi összejövetel
Akár egy családi összejövetel
Miskolc – Egyházkerületi lelkész-presbiteri konferenciát tartottak Miskolcon.

A Tiszáninneni Református Egyházkerület az elmúlt héten, szombaton tartotta hagyományos tavaszi lelkész-presbiteri konferenciáját Miskolcon az egyetem díszaulájában. A találkozón a Magyarországi Református Egyház munkájáról, az egyházkerület szervezeti történetéről, illetve a kerületben folyó ifjúsági és diakóniai szolgálatról is hallhattak a résztvevők.

A presbiteri konferencia olyan, mint egy családi összejövetel: célja, hogy találkozzunk, együtt legyünk, és közösen gondolkodjunk múltról, jelenről és jövendőről – mondta megnyitó szavaiban Csomós József tiszáninneni püspök.

Feladatok

Tarr Zoltán a Magyarországi Református Egyház munkájáról számolt be az egybegyűlteknek. Előadásában többek között azokról a feladatokról beszélt, amelyekben a magyarországi és a Kárpát-medencei reformátusság érintett. Így esett szó az istentiszteleti rend megújításának és egységesítésének folyamatáról; a konfirmációs szokások átgondolásának szükségességéről, de beszélt a Református Egyház társadalomban végzett intézményi- és lelkigondozói szolgálatáról is.

Dr. Dienes Dénes egyháztörténész az egyházkerület szervezeti történetét ismertette. Előadásából egyebek mellett kiderült, hogy a kerület a középkori egri katolikus egyházmegye területén alakult meg. Érdekességként elmondta, hogy a reformáció lezáródása után majdnem ezer gyülekezet tartozott ebbe a szervezeti egységbe, ez a szám az ellenreformáció hatására csaknem a felére csökkent.

Segítségnyújtás

„Isten szeretetéből táplálkozunk” – emelte ki Jónyer Lajosné, aki képekkel illusztrálva adott bepillantást a miskolci Diakóniai Központ munkájába. Az intézményvezető a központ keretein belül működő lelkigondozói- és kórházi szolgálatról, illetve a házi segítségnyújtásról számolt be részletesen. Az idei teendők közül az Aktív Idősödés Nemzetközi Éve, és a Generációk Szolidaritásának Évével kapcsolatos közösségépítő programok szervezését jegyezte meg. Továbbá elmondta, hogy egy pályázati úton nyert közösségépítő program során a gyülekezeteket is szeretnék megszólítani a jövőben, ebben kérte a jelenlévők nyitottságát és segítségét.

ÉM