Akár 30 Takata is épülhetne az új ipari parkba. És milyen lesz?

Akt.:
Akár 30 Takata is épülhetne az új ipari parkba. És milyen lesz?
Miskolc – Orbán Viktor miniszterelnök tavaly tavasszal jelentette be Miskolcon, hogy a kormány támogatja egy ezerhektáros ipari park kialakítását a megyeszékhelyen. Ezután nagy csend következett, senki nem nyilatkozott arról, hogy mégis, hol tudna a város kialakítani egy ekkora területet.

Az említett terület

Mert ezer hektár óriási, egy szakember így érzékeltette lapunknak: négy Mercedes gyár, vagy húsz Bosch, esetleg harminc Takata méretű üzem férhet el ekkora területen.

Próbáltuk kérdezni akkortájt az építészeket, hogy szerintük hol épülhetne ipari park Miskolcon, a legtöbben épp azt a területet nevezték meg, ahová most tervezik. Azaz Martinkertváros, Hejőcsaba és Szirma részeit érintve.

Jelenleg a településrendezési tervek készülnek, ezek még nem nyilvánosak, így annak készítői nem kívántak nyilatkozni.

Annyit sikerült megtudnunk, hogy túlnyomórészt mezőgazdasági művelés alatt állnak a földek, ipari, gazdasági területfelhasználású területek inkább a városrész 3. számú főközlekedési út melletti részén találhatók. Nagyrészt beépítetlen ingatlanokról van szó, így a műszaki infrastruktúra teljes kiépítését igénylik.

Új utak kellenek

A leendő ipari park elérhetőségéhez új utak szükségesek. A cél az, hogy Martinkertvárost és Szirmát elkerülő úthálózat épüljön, valamint hogy a kertvárosias övezetek körbejárhatósága biztosított legyen. Emellett az M30 gyorsforgalmi útról való leágazásokat is fejleszteni, bővíteni szükséges, hogy a betelepülő vállalkozások telephelyei a beszállítóknak gyorsabb elérhetőséget biztosítsanak.

A nagy kiterjedésű új gazdasági területek telkei nem egy ütemben, hanem időben elhúzódva, a beruházni kívánók érkezésével alakulnak ki, épülnek be.

Több miskolci építészt is kérdeztünk, hogy szerintük jó területet választott-e ki a miskolci önkormányzat. A válasz igen volt. Viszlai József (a város korábbi főépítésze) például elmondta, több kollégájával a Tiszai pályaudvarnál épülő intermodális csomópont tervezésében vesznek részt, annál a munkánál is figyelembe veszik már a tervezett ipari park által megnövekedett igényeket.

Nagy lehetőség

Rudolf Mihály, a megyei építészkamara elnöke részletesebben is kifejtette véleményét. Elmondta, szerinte nagy lehetőség Miskolcnak az ipari park kialakítása, bár lehet, elég lett volna szerényebb méretűben gondolkodni. A kialakítandó terület külön erényeként említette, hogy az autópálya mellé települ, ami vonzza az ipart.

Emellett ott a vasút is a nyugati és az északi oldalon. Azt viszont el kell érni az építkezés során, hangsúlyozta, hogy Martinkertváros és Szirma lakóinak ne legyen nyomasztó az ipari terület közelsége: védőzónák kialakítása lehet erre a megoldás.

Megjegyeztük, korábban, amikor szóba került ez a terület, az is felvetődött, hogy vannak mocsaras részei. Rudolf Mihály szerint ez a Nádasrétre jellemző, de mérnöki tervezéssel ez a probléma kiküszöbölhető. Kérdeztük, szerinte mennyi idő kell az ipari park benépesüléséhez. Ő úgy látja, a helykijelöléstől számítva legoptimálisabb esetben is tíz év kell hozzá.

Hajdu Mariann


A négy fejlesztési terület

A jelenlegi rendezésiterv-módosítás egy nagyobb területre készült, amelyen belül négy kiemelt fejlesztési terület található

  • 1. Miskolc város igazgatási területének déli oldalán elhelyezkedő terület

A vasút keleti és nyugati oldalán elhelyezkedő körülbelül 200 hektáros terület, a keletre fekvő terület jelenleg még mezőgazdasági területfelhasználású. Nyugati része a hatályos településszerkezeti tervben is gazdasági – kereskedelmi gazdasági – terület.

Ez lehet az elsőként beépülő terület.

  • 2. Martinkertváros, Szirma és az autópálya között elhelyezkedő terület

A közel 400 hektáros ipari területi besorolású területre egy nagyobb üzem települhetne. Helyzete kedvező az M30 gyorsforgalmi út mellett.

  • 3. A vasút és Szirma között el­helyezkedő terület

A körülbelül 200 hektáros rész kedvező beépítéséhez szükséges a közlekedési feltárás megoldása. Az új közlekedési rendszerrel a terület alkalmassá válik akár egy nagyobb üzem beszállító, ellátó üzemei elhelyezésére is.

  • 4. A város nádasréti területe

A körülbelül 70 hektáros terület igénybevételének feltétele a terület rekultivációja. A 3. sz. főközlekedési út közelsége és a tervezett új közlekedési feltáró rendszer kiépítése biztosítja a terület kedvező igénybevételét.

Az 1000 hektárhoz hiányzó körülbelül 130 hektár az északi vasútterület melletti új intermodális csomópont és az ahhoz kapcsolódó fejlesztési terület – a mostani tervmódosításnak nem része, de arra is készült külön terv.

hirdetés


hirdet�s