Aggódnak a kastély sorsáért

Tiszadob – Az idei költségvetés készítésekor a tiszadobi önkormányzat a kötelezõ mûködtetésre 554 millió forintot tervezett. Ebbõl 40 millió forintot elkülönítettek a fejlesztési elképzelések megvalósítására.

Ha lenne ugyanis olyan pályázat, amely az általános iskola felújítására fordítható, akkor az elkülönített keretbõl 33 millió forintot a rekonstrukcióra fordítanának.

– Az iskola felújítása nagyszabású munkálat lenne, ugyanis közel 130 millió forintba kerülne a teljes korszerûsítés. Nagyon megérett az épület a felújításra, a külsõ és belsõ renoválásra, korszerûsíteni kellene a fûtést és a nyílászárókat – magyarázza Bán György, a település tavaly októberben megválasztott polgármestere.

– Bár az idén enyhe volt a tél, mégis vitte a pénzt a fûtés, ezért mindenképpen szükség van a korszerûsítésre. A fejlesztésre elkülönített összeg többi részét további fejlesztésekre, pontosabban kisebb felújításokra fordítanánk. Felújításra szorul az óvoda és a kisiskola épülete, a ravatalozó, valamint több út és járda.

– 514 millió forintot terveztünk a mûködési költségekre, azonban ebbõl hiányzik még 80 millió forint.

Ezt az összeget önhikis pályázattal szeretnénk pótolni. Nagyon fontos lenne a szennyvízcsatorna-hálózatot is kiépíteni a településen, hiszen a település alatt meghúzódó ivóvízbázis veszélyben van. Már több éve tervezi ezt az önkormányzat, azonban a pénzügyi lehetõségek, a feltételek soha nem voltak számunkra kedvezõek.

Tiszadadával közösen szeretnénk a hálózatot, illetve a tisztítótelepet megépíteni. A két településen a hálózat kiépítése 2,5 milliárd forintba kerülne. Bízunk az uniós és a nemzeti forrásokban, illetve a saját erõt társulási formában a település lakói fedeznék. Ha lesznek kedvezõ pályázatok, Dobon mindenhol kiépülne a csatornarendszer. Az elõbb már említettem az utak és a járdák felújítását, de valójában a csatornázás befejezése után kellene azokat megcsinálni.

Természetesen szót ejtünk a gyermekváros sorsáról is, hiszen Tiszadobon most leginkább az foglalkoztatja az embereket. A nyáron végleg megszûnik az Andrássy-kastélyban a gyermekintézmény, a fiatalok átköltöznek egy 40 férõhelyes otthonba, amely most épül. A szakiskolai oktatás átkerül Tiszavasváriba.

– A gyermekintézmény 112 embernek ad munkát jelenleg. Az átszervezés után a dolgozók közül hárman nyugdíjasok lesznek, 39 embernek pedig megszûnik a munkaviszonya, a kastélyra lakat kerül – mondja a település vezetõje. – Éppen ezért tárgyalunk a megyei önkormányzattal, hogy egy minimális mûködtetést átvállalnánk. Ez nem feladatunk, de itt van az Andrássy-hagyaték, évente több ezren keresik fel a kastélyt. A turisztika életben tartása miatt a helyi önkormányzat még anyagi áldozatot is vállalna a mûködtetés érdekében, amely egyúttal az állagmegóvás érdekében is fontos.

Ha esetleg egyszer úgy döntene a megye, hogy átadja nekünk a kastélyt, akkor helyi szervezéssel mûködtetnénk tovább: kiadnánk rendezvényeknek, konferenciáknak, alkalmas lenne gyermeküdültetésre, erdei iskolának, horgásztábornak, s ne feledjük, hogy önmagában is turszitikai látványosság a kastély.

S természetesen folytatnánk a Zongora ünnepe Keleten címû programot, amely az idén lesz 10 esztendõs.

– M. Magyar László –