Vízszentelés a Bódvánál Edelényben

Akt.:
Orosz Atanáz
Orosz Atanáz - © Fotó: Vajda János
Edelény – Orosz Atanáz püspök a Bódva folyó vizét szentelte meg ünnepi szertartás keretében Edelényben.

A görögkatolikus egyház számára nagy ünnep január 6-a, Teofánia, azaz közismert nevén vízkereszt ünnepe. Ezen a napon Krisztus keresztségének emlékére a katolikus egyház vizet szentel a templomokban, a folyók és a patakok partján is. Idén a Miskolci Egyházmegye püspöke, Orosz Atanáz, a Bódva folyó vizét szentelte meg ünnepi szertartás keretében Edelényben. Előtte szent liturgiát tartott a város görögkatolikus templomában, majd a hívek körmenettel érkeztek a Borsodi út menti híd mellé, ahol a megyés püspök a nagy vízszentelés szertartást végezte.

A vízválság és a vízszennyezés okozója maga az ember, az emberi gyarlóság.” Orosz Atanáz

Kérik a Szentlelket

Ősi, keleti hagyomány január 6-án az élő vizek, a források, folyók és a patakok megszentelése is. A Miskolci Egyházmegye főpásztora évről-évre más-más folyót vagy patakot szentel meg egyházmegyéje területén. Az ünnepet a keletiek „Teofánia” néven emlegetik. „Isten megjelenésének” ez az ünnepe ősibb, mint a karácsony. Ezzel a nappal vált mindenki előtt nyilvánvalóvá Jézus Messiás mivolta. Ez az ünnep emlékeztet mindarra a jóra, ami Krisztus megkeresztelkedéséből és nyilvános fellépéséből áradt az emberiségre.

Fotó: Vajda János ©

Amikor Jézus harmincéves lett, Keresztelő János megkeresztelte a Jordánban. Ekkor a Biblia szerint az Atya szózata hallatszott, és a Szentlélek galamb képében alászállt rá, ezáltal a teljes Szentháromság is kinyilvánította magát az emberiség előtt.

A nagy vízszentelés szertartása és imádságainak tartalma tükrözik a legjobban a keleti egyház a szenteltvíz erejébe és áldásába vetett hitét. Ezekben az imákban ismételten kérik a Szentlelket, hogy szálljon le a vízre, tisztítsa meg és szentelje meg, és részesítse a lélek és test számára a gyógyulás erejének adományában.

Árvíz és vízhiány

Orosz Atanáz, a Szent Liturgián utalt a várost és a környéket sújtó kilenc évvel ezelőtti árvízre, valamint a fenyegető hírekre, amelyek vízválságról, az édesvíz szennyezettségéről és hiányáról szólnak, melynek okozója maga az ember, az emberi gyarlóság

Fotó: Vajda János ©

„Krisztus megkeresztelkedik, és megszentelődik a világ, hangoztatja az egész kereszténység ezen az ünnepen. Azzal, hogy Istennek ártatlan báránya, Jézus Krisztus magára vette a világ bűneit, hogy vezekelt mindnyájunk bűneiért, azzal megváltozott nemcsak a Jordán folyó, hanem az egész emberiség helyzete, ezt ünnepeljük. Arra tanít minket ez az ünnep, hogy szakítsunk minden istentelenséggel és e világi vágyakkal, éljünk fegyelmezetten, szentül és buzgón, az Isten igéje szerint. A bárány megszentelődést nyújt nekünk, ezt kérjük a zsoltáros szavaival Hints meg engem izsóppal és megtisztulok, moss meg engem és a hónál fehérebb leszek! „ – mondta a püspök.

Keresztet rajzolt

A Szent Liturgia végén ünnepi körmenet indult a folyó partjára, ahol a vízszentelés szertartását végezték el.

Fotó: Vajda János ©

A szenteléshez kapcsolódó ó- és újszövetségi szentírási részek felolvasása után Orosz Atanáz püspök megszentelte a dézsákban elhelyezett vizeket, és a Bódva vizét, három­ágú gyertyát mártva bele, kezével keresztet rajzolt a folyóba, a vízre lehelve kérte a Szentlélek eljövetelét, majd háromszor keresztet merített a vízbe.

A szertartás végén Atanáz püspök a megszentelt vízzel hintette meg a híveket. A megszentelt vizekből merítve a hívek otthonaikat is megszentelik.

HE


A vízválságról is szólt a püspök Edelényben
Edelény - Orosz Atanáz, a Bódva patakvizét szentelte meg ünnepi szertartás keretében Edelényben. A görögkatolikus egyház számára nagy ünnep január 6-a, Teofánia, azaz közismert nevén vízkereszt ünnepe. Ezen a napon Krisztus keresztségének emlékére a katolikus egyház vizet szentel a templom...