A veszélyes szállítmányok ellenőrzése a cél

Budapest, Miskolc – Új oktatási technikákat hozott a katasztrófavédelem és a rendőrség együttműködése.

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság országos iparbiztonsági főfelügyelősége és a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola közösen kidolgozta annak az oktatássorozatnak a tematikáját, amelyet a veszélyes­áru-szállítást ellenőrző és hatósági eljárásokat végző katasztrófavédelmi állomány számára hirdettek meg. Az első felkészítést április 25-e és 29-e között tartották meg a helyi szervek részére, a képzésen egy-egy szakember képviselte az igazgatóságokat.

Teljes körűen

A veszélyes áruk közúti, vasúti, belvízi és légi szállításának ellenőrzése során a katasztrófavédelmi ellen­őrök részletes ellenőrzési jegyzőkönyvet vesznek fel, ezek jelentősége igen nagy a hatósági eljárások lefolytatása során. Éppen ezért kiemelkedő jelentőséggel bír, hogy a helyszíni ellenőrzés teljes körűen feltárja az összes releváns körülményt, tényt, ehhez pedig az ellenőröknek a megfelelő kérdéseket kell feltenniük. Az ellenőrzés során a hatóság képviselőjének azokat az információkat kell begyűjtenie, amelyek később a hatósági eljárás során ténylegesen is megalapozzák a hatósági döntést.

A lényegre törő kérdésekkel az ellenőrzés ideje is csökkenthető, ami pozitív a veszélyes árut szállító vállalkozások szempontjából, és konstruktivitásukat is növelheti.

A hatékonyabb munkáért

Az új típusú, elméleti és gyakorlatorientált felkészítésen a résztvevők a meghallgatás és a kihallgatás taktikai, illetve technikai kérdéseit sajátították el, mindezt azzal a céllal, hogy még hatékonyabbá váljon a szakmai munka. A tanfolyam résztvevői az ellenőrzések során előforduló helyzetek gyakorlásával és azok közös értékelésével fejlesztették tovább kommunikációs képességeiket, miközben az önérvényesítő, egyben másokra is tekintettel lévő kommunikáció lényegével, és a nonverbális kommunikáció jellegzetes megnyilvánulásaival is megismerkedtek.
További képzések

A mostanihoz hasonló témájú képzések a jövőben is várhatóak a veszélyesáru-szállítást ellenőrző katasztrófavédelmi állomány körében.

ÉM