A válságban is eredményesen

Miskolc – Kisebb adó- és járulékbevételek, magasabb összegű könnyítési kérelmek jellemezték 2009-et.

Valamivel kevesebb egyéni vállalkozó és némivel több társas vállalkozás kevesebb adót és járulékot fizetett be a válságtól terhelt tavalyi évben. Az országos tendencia érvényesül régiónkban és megyénkben is – derült ki az APEH regionális igazgatóságának tavalyi évet értékelő tájékoztatóján. Harsányi Istvánné igazgató jelezte: bár a vállalkozások fizetőképességének romlása az adóhatóság tevékenységének egészét érintette, ennek ellenére eredményesen teljesítették a 2009-es feladatokat.

 Nagyobb csökkenés

– Kollégáim munkájának, valamint a jogkövető magatartást tanúsító adózók befizetéseinek köszönhetően az elmúlt évben a kiemelt adónemekből 307,4 milliárd forint folyt be, ami 7,3 százalékkal kevesebb az előző évitől. Az országoshoz képest (4,9 százalék) nagyobb mértékű csökkenés jellemezte a régiót, ami elsődlegesen a térség gazdasági szerkezetének sajátosságaira vezethető vissza – hangsúlyozta.

Az adatokból kiderül, a kiemelt adónemek közül a bevételek elmaradása döntő mértékben az szja bevételeire jellemző. Ez abból adódik, hogy régiónkban a költségvetési szervek mellett lényegesen alacsonyabb a dinamikusabb szja-bevételeket produkáló üzleti szféra aránya az országos átlagnál. Ennek hatását pedig felerősítik a kedvezőtlen foglalkoztatási viszonyok, a magas munkanélküliségi ráta, valamint az országos átlaghoz képest alacsonyabb átlagjövedelmek. A régión belül azonban továbbra is meghatározó szerepe van az adóbevételek alakulásánál részarányát tekintve megyénknek, mivel az összes önadózásos bevételek 58 százalékát mi adjuk.

 Ellenőrzések és szankciók

– Igazgatóságunk tavaly 27 575 darab ellenőrzést végzett, ebből több mint 30 százalék volt az adóellenőrzés. Emellett folyamatosan törekszünk a biztosítási jogviszony és a feketegazdaság visszaszorítására irányuló vizsgálatok számának emelésére – jelezte Harsányi Istvánné.

Az ellenőrzés eredményességét tükrözi, hogy mintegy 11 ezer darab I. fokú határozatból alig 1 százalékot (117 darabot) változtattak, avagy semmisítettek meg. Az ellenőrzés eredményeként 868 adószámot függesztettek fel, 255 esetben született büntető feljelentés adócsalás, gazdasági adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása, közokirat- vagy magánokirat-hamisítás, csődbűncselekmény, illetve számvitel rendjének megsértése miatt.

Megtudtuk, a megállapított jogerős adókülönbözet 21,3 milliárd forint volt az előző évi 18,2 milliárddal szemben, míg a kapcsolódó szankció 18,1 milliárd forint. Emellett 2,4 milliárd forint nettó járulék- és egészségügyi hozzájárulás különbözetet is megállapított az adóhatóság.

 

A tények

A teljes hátralékállomány közel 30 százalékkal emelkedett a régióban, a tavaly év végére 122,7 milliárd forintot tett ki.

Ebből a működő vállalkozások hátraléka „csak” 42,2 milliárd forint.

B.-A.-Z. megyében a hátralékállomány 12,6 milliárd forinttal nőtt, ami 28,3 százalékos növekedést jelent.

Könnyítést kértek a válság miatt

Az adózók 2009-ben is jelentős számban éltek fizetési könnyítési kérelemmel – a régióból összesen 29 340 darab kérelem érkezett. Ez egyébként 2 ezerrel kevesebb volt az előző évihez képest, de 3 százalékkal nagyobb összegre vonatkoztak. A jogerősen elbírált 22 062 darab kérelemből (ami 17 milliárd forintra irányult) 72 százalékban helyt adó döntés született, összesen 12 milliárd forintra vonatkozóan.

Érdekességként említhető, hogy megyénkben 100 százalékban a gazdasági válságra hivatkoztak a kérelmet benyújtók, míg Heves és Nógrád megyékben 13, illetve 19 százalékban volt ez az indok.

A kérelmek elbírálásánál azt tartotta szem előtt az APEH, hogy törvényesen járjanak el, a köz érdekében védjék a költségvetés érdekeit, de segítsék az adózó, és ezáltal a gazdaság működését.