A Tokaji Kistérség nyertes pályázata a leghátrányosabb helyzetű kistérségek esélyegyenlőségének javítása érdekében

A Tokaji Kistérség nyertes pályázata a leghátrányosabb helyzetű kistérségek esélyegyenlőségének javítása érdekében
A TÁMOP 3.3.7-09/1 “Minőségi oktatás támogatása, valamint az egész életen át tartó tanulás elősegítése a kultúra eszközeivel az LHH kistérségek esélyegyenlősége érdekében” kiírt pályázaton 184.710.000 Ft-ot nyert a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Városi Könyvtár mint projektgazda.

A „Közösen a tokaji kistérség gyermekeiért” projekt hat intézmény által korábban kidolgozott „Komplex tehetségfejlesztéssel, tehetséggondozással a hátrányok leküzdéséért”, a „Tehetség-gondozás a Tokaji Többcélú Kistérségi Társulásban”, a „Pedagógiai szakszolgálat tevékenységének bővítése” és a „Támogató pedagógus” című pályázati tervek összehangolásából állt össze.

A pályázat keretében három területen szeretnék megvalósítani a Tokaji Kistérségben az egész életen át tartó tanulás elősegítését a kultúra eszközeivel a leghátrányosabb helyzetű kistérségek esélyegyenlősége érdekében.

A projekt céljainak irányultsága:
A tehetséggondozás területén a projekt célja képesség- és kompetencia-fejlesztő, tehetséggondozó és egyéb, kreatív képességet fejlesztő alkotó programok biztosításán keresztül az óvodás és iskoláskorú gyermekek fejlesztése. A Tokaji Többcélú Kistérségi Társulásban élő 3 – 18 éves hátrányos és nem hátrányos helyzetű gyerekek tanórán kívüli foglalkoztatása, nevelése, melynek elemei:
– szervezett és rendszerszemléletű tehetségfejlesztő program indítása, a tehetségek bevonása, életpályájuk megalapozása, karrierjük követése,
– tehetségazonosítás különféle módszerekkel, külön figyelemmel a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű és roma gyerekekre,
– kiválasztott és bevont gyerekek tehetségfejlesztése tehetséggondozó műhelyekben pedagógusok, civil szervezetek, a térségben élő művészek, szakemberek bevonásával,
– tehetséggondozás mentori háttérrel.

Pedagógiai szakszolgálat fejlesztése területén:
A halmozottan hátrányos helyzetű/roma gyermekek/tanulók tanulási képességeinek célzott speciális fejlesztése, a szociokulturális hátrányból fakadó elmaradások csökkentése a pedagógiai szakszolgáltatások körének és kapacitásának bővítése:
– 2 gyógypedagógus, 2 pszichológus 3 utazó pszichológus foglalkoztatása
– fejlesztő eszközök beszerzése.

Támogató pedagógus tevékenységi körében:
Halmozottan hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének-oktatásának segítése, szüleik, hozzátartozóik felkészítése a gyerekkel való együtt tanulásra, az iskolai eredményesség és a társadalmi beilleszkedés elősegítése érdekében.

A projekt időtartama: 2012. április-2014. szeptember.

A pályázat által érintett személyek száma: 250 fő tanuló, 60 fő pedagógus.

Címkék: ,