A szikla az erdőből a galériába jutott

A szikla az erdőből a galériába jutott
© Fotó. Bujdos Tibor
Miskolc – Kijárat a város felé címmel nyílt kiállítása a hatdé csoportnak pénteken a Miskolci Galériában.

A csoport 2015-ben alakult, tagjai a közelmúltban végzett képzőművészek, kiknek egyéni munkássága több szálon is összetalálkozik. Munkáik többnyire olyan objektumok, közvetítőelemek, melyek a láthatón túl további dimenziókat fogalmaznak meg, kiterjesztve a tér és az idő megszokott érzékelési lehetőségeit, az építészeti és a szobrászi, illetve az irreális, a virtuális és a valós tér határmezsgyéjén egyensúlyozva. A csoportmunka során céljuk az, hogy a munkák közt folyó diskurzus tisztán tükrözze azt a kollektív folyamatot, amelyből kialakultak.

A csoport tagjai – Hardi Ágnes, Hitter Magdolna, Horváth Csilla, Ilka Rita, Lipták Ágnes és projekttagként Győri Blanka – mind fővárosiak, a XVI-ik Miskolci Művésztelepen szerzett benyomásaik beszámolókiállítása nyílhatott meg most.

Fotó: Bujdos Tibor Fotó: Bujdos Tibor ©

Zsikla Mónika, a kiállítás kurátora azt írja: „A kiállítás alapkoncepciója a városi és természeti környezet kapcsolatára – ellentétére –, illetve egymásba olvadására épül. A kiállítás meghatározó elemét képezi a látványhoz szorosan kötődő hanginstalláció, mely a természet sűrűjéből a városba való kijutás folyamatát illusztrálja. Jelen kiállítás egy kőszikla útját jeleníti meg, és mint egy vízió helyezi el a kiállítótérben.

Erre a kőre gondolhatunk, mint egy havas tájban megjelenő jelenésre is, és egy olyan útra, mely a természetben játszódott le. Ugyanakkor maradhatunk szigorúan a galéria terében is, ahol a hangok segítségével elképzelhetjük azt a konkrét folyamatot, mely során a szikla erőfeszítést és fáradságot nem kímélve az erdőből a galériába jutott.” A kiállítás 2018. január 14-ig látogatható.

– ÉM –