A szegénységbe születnek

Minden ötödik két év alatti gyerek szegény családban, rossz körülmények között él ma Magyarországon.

A brit példa emlegethető: Tony Blair kormányzati programja kiemelt elemévé tette a gyermekszegénység kérdését, és nemcsak látszatra, hanem érdemlegesen – Nagy-Britanniában csökken a gyermekgyegénység. Magyarországon növekszik.

A fentieket arra hozta fel Tausz Katalin szociológus, hogy nem egyedülálló, ha a magyar miniszterelnök törekvései részévé teszi az ügyet. Sőt, mint fogalmazott: régi adóssága ez már a magyar társadalomnak.

– Más természetű, mint a felnőttek szegénysége – reagált a neves szakember felvetésünkre, miszerint miként kell vagy lehet külön kezelni a gyerekek problémáját a szegénységen belül. Az ELTE szociálpolitikai tanszékvezetője szerint a kettő valóban szétválaszthatatlan. Ám alkalmat ad egy olyan célcsoport kijelölésére a nagy problémahalmazon belül, amelyet a gyerekek megléte jellemez: a szegény családok. – A szegénység létezését tudomásul kell venni. Az egészet nem lehet egyszerre felszámolni. De kiválasztani egy szeletét igen. Lehetett volna, mondjuk, a legidősebbeket, vagy az ötven éven felüli munkanélkülieket.

Két év alatt: egyötöd

A gyermekszegénység ellen meghirdetett állami szintű harc létjogosultsága mellett szól, hogy e témában vélhetően teljeskörű társadalmi támogatottság érhető el. Hiszen sokan gondolhatják, hogy a felnőttek saját elesettségükért valamiképp “felelőssé” tehetők, addig a gyerekek nyilvánvalóan nem. Ez a kormányzati szándék ráadásul hosszú távú gondolkodásra, előretekintésre vall, hiszen a mai gondoskodás tíz év múlva már más szinten tükröződhet. Tausz Katalin csak egyetlen riasztó adatot idézett lapunknak: ma a 0-2 évesek egyötöde rossz körülmények között él, azaz a szegénységbe születik.

Miért most van létjogosultsága a programnak? Az esetleges politikai töltet mellett azért, mert napjainkban az EU nagy figyelmet szentel a kérdésnek, programjai és elvárásai vannak, Magyarországnak számot kell adnia, mit végez e téren.

BAL