A szárazvölgyiek nagy öröme

Akt.:
A szárazvölgyiek nagy öröme
A szárazvölgyiek nagy öröme
Detek – Az abaúji községek önkormányzatai megoldják a szennyvízelvezetést és –tisztítást.

A Száraz-völgy három településén (Baktakék, Beret, Detek) a szennyvíz jelentős része a talajban szikkasztódik, veszélyeztetve a kutak minőségét, Detek központjában pedig az ivóvízbázis védőterületét. A szennyvíz a Vasonca-patakba tisztítatlanul kerül bele. Ezt a problémát felismerve az abaúji községek önkormányzatai célul tűzték ki a szennyvízelvezetés és –tisztítás szakszerű, hosszú távú megoldását. A sikeres ÉMOP-pályázatnak köszönhetően 300 millió forint támogatást kapnak. A beruházás teljes költségigénye 330,6 millió – hangzott el az október 26-i deteki sajtótájékoztatón. A projekt uniós pénzből, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő társfinanszírozással valósul meg – jelentette ki dr. Ódor Ferenc, Abaúj országgyűlési képviselője. Nagy öröm ez mindenkinek, hogy összejött a forrás. Ez egy újabb előrelépés az itt élőknek.

Az első lépés

Bratu László, az encsi kistérségi társulás elnöke arról beszélt, hogy eredetileg hat község( Alsógagy, Felsőgagy és Csenyéte is) szerepelt a listán, de ez jelentősen megnövelte volna a költségeket, és nem volt rá fedezet. A szennyvízberuházás az első lépés, emellett szükség lesz jó utakra, hogy munkahelyek létesüljenek a Száraz-völgyben is. Soltész János, a Baktakék-Beret-Detek Települések Önkormányzatainak Közműépítő Társulása elnöke megjegyezte, hogy a támogatási szerződés hatályba lépésével elkezdődhetett a projektet megvalósítók kiválasztása. Ez év szeptember 17-én aláírták a kivitelezési szerződést és az építők vették birtokba a terepet. A befejezés határideje 2013. június 5, amelyet a szennyvíztisztító telep hat hónapos próbaüzeme követ.

Dr. Viszlai Béla, Detek polgármestere azt fejtegette, hogy a szennyvíz helyben történő tisztítására Detek külterületén épül ki egy 60 m3/nap kapacitású szennyvíztisztító telep. Ennek létrejöttével javul az életminőség a három községben, és nem szennyeződik tovább a környezet. Rudolf András, a projektmenedzsment feladatokat ellátó Borsod-Tender Kft. ügyvezetője elmondta, hogy a beruházással kiépítésre kerül összesen 6112 fm gravitációs, 3241 fm nyomott szennyvízvezeték, 6 köztéri átemelő, és a fejlesztéssel érintett ingatlanok házi bekötővezetéke. A tisztítótelep jövő decemberben kezdi meg működését és a projekt eredményeként 315 szennyvízcsatorna-bekötés létesül, így a korszerű szennyvízelvezetéssel ellátott lakosok száma 725 lesz.

BGy