A református egység napja

Mezőcsát – Mezőcsáton, a templomkertben avatták fel Kálvin János reformátor bronzszobrát.

A Magyar Református Egység napján szombaton a templomkertben avatták fel Kálvin János reformátor bronzszobrát Mezőcsáton. Az ünnepélyes istentiszteleten Dr. Bölcskei Gusztáv püspök, a református egyház zsinatának lelkészi elnöke hirdetett igét. A püspök beszélt a kálvini örökség máig élő hatásáról, melynek egyik példájaként említette a reformátor által meghonosított folyamatos olvasását a Bibliának, szemben a szerkesztett idézetek alkalmazásával. Hangsúlyozta a kálvini hagyomány nem csak emlékezést, hanem a „láng ” továbbadását jelenti. A szobrot Gazda István esperes és Csernaburczky Ferenc iskolaigazgató leplezte le. Felszentelő imádságot és áldást Csomós József püspök mondott. Az ünnepségen a település lakóin kívül jelen volt számos meghívott, a megye polgármesterei és környező országok magyarlakta településeinek több egyházi személyisége. Kálvin János szobra, melyet Adorjáni Endre szekszárdi képzőművész, főiskolai tanár alkotott, önkormányzati támogatásból és nagyobb részben közadakozásból készülhetett el.
hirdetés


hirdet�s