A református egység napja

Mezőcsát – Mezőcsáton, a templomkertben avatták fel Kálvin János reformátor bronzszobrát.

A Magyar Református Egység napján szombaton a templomkertben avatták fel Kálvin János reformátor bronzszobrát Mezőcsáton. Az ünnepélyes istentiszteleten Dr. Bölcskei Gusztáv püspök, a református egyház zsinatának lelkészi elnöke hirdetett igét. A püspök beszélt a kálvini örökség máig élő hatásáról, melynek egyik példájaként említette a reformátor által meghonosított folyamatos olvasását a Bibliának, szemben a szerkesztett idézetek alkalmazásával. Hangsúlyozta a kálvini hagyomány nem csak emlékezést, hanem a „láng ” továbbadását jelenti. A szobrot Gazda István esperes és Csernaburczky Ferenc iskolaigazgató leplezte le. Felszentelő imádságot és áldást Csomós József püspök mondott. Az ünnepségen a település lakóin kívül jelen volt számos meghívott, a megye polgármesterei és környező országok magyarlakta településeinek több egyházi személyisége. Kálvin János szobra, melyet Adorjáni Endre szekszárdi képzőművész, főiskolai tanár alkotott, önkormányzati támogatásból és nagyobb részben közadakozásból készülhetett el.