A parlament feloszlatását kérik

Ukrajna–Ungvár – A Kárpátalja megyei önkormányzat képviselőinek egy csoportja levélben szólította fel Viktor Juscsenkót a Legfelső Tanács feloszlatására.

A KárpátaljaiMegyei Tanács 90 fős képviselőtestületének 57 tagja írta alá azt a levelet – köztük a magyar pártok frakcióinak képviselői is –, amelyben a megyei döntéshozók aggodalmuknak adnak hangot azzal kapcsolatban, hogy egyes politikai erők alkotmányellenes módszerekkel, tervszerűen próbálják hatalmukba keríteni az államhatalmat, illetve a különböző állami szerveket, nyíltan veszélyeztetve ezzel az ország szuverenitását, az alkotmányos rendet, a demokratikus értékeket, illetve az emberi szabadságjogokat.

Ebből kiindulva, s az Ukrán Alkotmány vonatkozó cikkelyeire hivatkozva a megyei képviselők felszólítják az ország elnökét, hogy a 90. cikkely 1. részének alapján fossza meg jogkörének gyakorlásától a Legfelső Tanácsot, s írjon ki új választásokat.

– Palkó István –