A népszavazás története

Miskolc – Már az 1848-as forradalom idején felmerült az általános választójogra alapozott népszavazások megtartásának lehetősége.

Nem mindig lehetett Magyarországon népszavazást tartani. Az első 1920-ban volt.

Már az 1848-as forradalom idején felmerült az általános választójogra alapozott népszavazások megtartásának lehetősége, ám a kor politikai életében aktív szerepet játszó polgárság és középnemesség az erős képviseleti rendszer mellett volt. A dualizmus kései időszakában a népszavazás törvényesítése ismét felvetődött, de a mellé álló Jászi Oszkár körül csoportosuló politikai erők nem voltak képesek akaratuk érvényesítésére.

Az első magyarországi népszavazásnak az 1920-as soproni népszavazást lehet tekinteni , ám ezt nem a magyar állam szervezte. Az 1918 és 1990 között fennállt demokratikus rendszerek túl rövid élettartamúak voltak egy népszavazás lebonyolításához, a jobboldali és kommunista autoriter rendszerek viszont – jellegükből adódóan – nem éltek a népszavazás eszközével. A népszavazás mint közvetlen hatalomgyakorlási forma bevezetését az 1989 előtti rendszerváltó csoportok is felvetették. Országos népszavazásokat csak az 1989-es rendszerváltás után rendezhettek először Magyarországon, miután az 1989-es XVII. törvény szabályozta a kérdést.

Kapcsolódó cikk:
hirdet�s