A Miskolci Egyetem kitüntetettjeinek névsora

Akt.:
A Miskolci Egyetem Nyilvános Kitüntetés- átadó Ünnepi Szenátusülésén számos elismerést adtak át
A Miskolci Egyetem Nyilvános Kitüntetés- átadó Ünnepi Szenátusülésén számos elismerést adtak át - © Fotók: Bujdos Tibor
Miskolc – A kitüntetés-átadó szenátusi ülésen elismeréseket adtak át, íme a kitüntetettek névsora.

A szenátus a Miskolci Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem közötti együttműködés elmélyítéséért, valamint az intézmény műszaki irányú beiskolázásának támogatásáért a Miskolci Egyetem Díszpolgára kitüntetést adományozta dr. Szuromi Szabolcs professzornak, a katolikus felsőoktatási intézmény rektorának. Délután a kitüntetés-átadó szenátusi ülésen még számos elismerést átnyújtottak. A kitüntetettek névsorát hírportálunkon, lentebb olvashatják.

ÉM


A Miskolci Egyetem Nyilvános Kitüntetés- átadó Ünnepi Szenátusülésén az alábbi elismeréseket adták át:

Az emberi erőforrások minisztere, Prof. Dr. Kásler Miklós, a felsőoktatásban végzett kiemelkedő oktató, kutató, nevelő munkája elismeréseként SZENTGYÖRGYI ALBERT DÍJ-ban részesítette Prof. Dr. Rontó Miklóst.

Ph-D fokozatot kapott Kiss Anett, akit az ünnepi ülésen doktorrá avattak.

A Miskolci Egyetem Szenátusa a Műszaki Földtudományi kar javaslatára a Vízbeszerzés, a Karszthidrogeológia és a Természetvédelem című tantárgyak hosszú idejű, kiemelkedő színvonalú oktatásáért, a Bükk hegység karszthidrogeológiai kutatásaiban elért eredményeiért, valamint az egyetemen folytatott magas színvonalú oktatói-kutatói munkájának elismeréséért Címzetes Egyetemi Tanár címet adományozott Dr. Lénárt László részére.

A Miskolci Egyetem Szenátusa a Műszaki Földtudományi Kar javaslatára a Regional Hydrogeology című tantárgy hosszú idejű, kiemelkedő színvonalú oktatásáért, a karszthidrogeológia szakterületen elért nemzetközi szintű kutatási eredményeiért, valamint az MTA-ME Műszaki Földtudományi Kutatócsoportban kifejtett tevékenységéért CÍMZETES EGYETEMI DOCENSI címet adományozott Dr. Kovács Attila részére.

A Miskolci Egyetem Szenátusa a Műszaki Anyagtudományi Kar javaslatára a karon a minőségügy oktatásban való közreműködés és tananyagfejlesztésének elismeréseként CÍMZETES EGYETEMI DOCENSI címet adományozott Kondás Béla részére.

A Miskolci Egyetem az Egészségügyi kar javaslatára a miskolci egészségtudományi képzés iránti elhivatottságáért, kimagasló oktatási tevékenységéért CÍMZETES FŐISKOLAI DOCENSI címet adományozott Szegedi Judit Katalin részére.

A Miskolci Egyetem Szenátusa a Tájékozódási Futó Egyetemi Világbajnokság és az Egyetemi Kosárlabda Európa-bajnokság szervezésében, valamint az Egyetemi Körcsarnok felújításának irányításában végzett munkájáért PRO UNIVERSITATE kitüntetést adományozott Boda Péter részére.

A Miskolci Egyetem Szenátusa a miskolci egészségtudományi képzés színvonalának emelése érdekében, a gyógyítás és az oktatás iránti mély elkötelezettséggel, példamutató precizitással végzett oktatói munkája elismeréseként PRO UNIVERSITATE kitüntetést adományozott Dr. Fornet Béla részére.

A Miskolci Egyetem Szenátusa hosszú időn keresztül kiemelkedő hivatástudattal, alkotó módon, empátiával, mindenkor precízen, határtalan emberszeretettel és derűlátással végzett oktatómunkája elismeréseként PRO UNIVERSITATE kitüntetést adományozott Dr. Nagy Géza részére.

A Miskolci Egyetem Szenátusa a Tájékozódási Futó Egyetemi Világbajnokság és az Egyetemi Kosárlabda Európa-bajnokság szervezésében a szervezőbizottságok ügyvezetőjeként végzett magas színvonalú munkája elismeréseként PRO UNIVERSITATE kitüntetést adományozott Rakaczki Zoltán részére.

A Miskolci Egyetem rektora a miskolci székhelyű radiográfus képzés színvonalának emelésében, valamint az egészségtudományi gyakorlatorientált képzések fejlesztésében szerzett érdemei elismeréseként „SIGNUM AUREUM UNIVERSITATIS” kitüntetést adományozott Dr. Gombos János részére.

A Miskolci Egyetem rektora a Gépészmérnöki és Informatikai Kar tudományos és nemzetközi ügyekért felelős dékánhelyetteseként végzett munkája elismeréseként, valamint az egyetem nemzetközi kapcsolatainak bővítésében vállalt szerepéért „SIGNUM AUREUM UNIVERSITATIS” kitüntetést adományozott Dr. Kovács László részére.

A Miskolci Egyetem rektora a Gépészmérnöki és Informatikai Kar továbbképzési és gazdasági kapcsolatokér felelős dékánhelyetteseként végzett munkája elismeréseként, valamint az egyetem és a kar oktatási és kutatási kapcsolatrendszerének fejlesztésében vállalt szerepéért „SIGNUM AUREUM UNIVERSITATIS”kitüntetést adományozott Dr. Maros Zsolt részére.

A Miskolci Egyetem rektora a Marketing Tanszék alapító tanszékvezetőjeként, majd intézetigazgatójaként végzett munkája, valamint a városmarketing verseny szervezésében szerzett érdemei elismeréseként „SIGNUM AUREUM UNIVERSITATIS” kitüntetést adományozott Prof. Dr. Piskóti István részére.

A Miskolci Egyetem Szenátusa az egyetem egészségfejlesztési és szakorvosi feladatainak irányítójaként végzet több évtizedes kiemelkedő oktatói és gyógyító munkája elismeréseként a MISKOLCI EGYETEMÉRT ÉRDEMÉREM kitüntetést adományozott Dr. Felszeghi Sára részére.

A Miskolci Egyetem Szenátusa a Miskolci Egyetem és az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont közötti együttműködés kialakításában és működtetésében játszott kiemelkedő szerepe elismeréseként. a MISKOLCI EGYETEMÉRT ÉRDEMÉREM kitüntetést adományozta Dr. Lévai Péter József részére.

A Miskolci Egyetem Szenátusa az esélyegyenlőség intézményi keretei kialakításában az Esélyegyenlőségi Terv és az Esélyegyenlőségi Bizottság ügyrendjének megalkotásával szerzett elévülhetetlen érdemei a MISKOLCI EGYETEMÉRT ÉRDEMÉREM kitüntetést adományozza Dr. Nándoriné Dr. Tóth Mária részére.

A Miskolci Egyetem Szenátusa kiemelkedő kutató-, kutatásfejlesztő és oktatótevékenysége, valamint a fiatal kollégák számára példaértékű, hazai és nemzetközi szakmai bizottságokban végzett munkássága elismeréseként a MISKOLCI EGYETEMÉRT ÉRDEMÉREM kitüntetést adományozta Prof. Dr. Rácz Olivér részére.

A Miskolci Egyetem Szenátusa több mint 35 éven át egyenletesen magas színvonalon végzett munkája, valamint példaadó szorgalma, empatikus vezetői magatartása és közösségépítési törekvései elismeréseként a MISKOLCI EGYETEMÉRT ÉRDEMÉREM kitüntetést adományozta Dr. Steinerné Szűcs Éva részére.

A Miskolci Egyetem rektora kimagasló színvonalon, végtelen odaadással, precízen és lelkiismeretesen végzett oktatómunkája, valamint konzulensi és opponensi feladatkörben ellátott, kimagasló tudományos diákköri tevékenysége elismeréseként a MISKOLCI EGYETEM ÉRDEMES OKTATÓJA kitüntetést adományozta Lebenszkyné Szabó Tünde részére.

A Miskolci Egyetem rektor a társadalomföldrajz oktatásának és kutatásának érdekében két évtizede végzett, igényes és a magas szakmai színvonalú tevékenysége elismeréseként a MISKOLCI EGYETEM ÉRDEMES OKTATÓJA kitüntetést adományozta Siskáné Dr. Szilasi Beáta részére.

A Miskolci Egyetem rektora közel egy évtizeden át végzett, kiváló színvonalú oktatási-kutatási és tudománynépszerűsítő tevékenységének elismeréseként a MISKOLCI EGYETEM ÉRDEMES OKTATÓJA kitüntetést adományozta Szilágyiné Dr. Bíró Andrea részére.

A Miskolci Egyetem rektora az Országos Tudományos Diákköri Konferencia Kémiai és Vegyipari Szekciójának sikeres megszervezése és lebonyolítása érdekében végzett lelkiismeretes munkájaelismeréseként A MISKOLCI EGYETEM ÉRDEMES OKTATÓJA kitüntetést adományozta Dr. Viskolcz Béla részére.

A Miskolci Egyetem rektora közel egy évtizeden keresztül végzett, rendkívül magas színvonalú, nemzetközileg is elismert kutatómunkája, valamint a kutatói utánpótlás-nevelésben elért sikerei elismeréseként a MISKOLCI EGYETEM KIVÁLÓ KUTATÓJA kitüntetést adományozta Dr. Benke Mártonnak.

A Miskolci Egyetem rektora a 2009-ben megjelent, majd 2011-ben a Magyar Anglisztikai Társaság és az MTA MAB tudományos díjait elnyerő, a modern skót költészettel foglalkozó kötetéért a MISKOLCI EGYETEM KIVÁLÓ KUTATÓJA kitüntetést adományozta Dr. Dósa Attila részére.

A Miskolci Egyetem rektora a hazánkban elsőként az Egészségügyi Karon indított és egyedüliként működő Klinikai kutatási munkatárs (CRA) szakirányú továbbképzési szak meghonosítása és megszervezése érdekében végzett munkájáért a MISKOLCI EGYETEM KIVÁLÓ KUTATÓJA kitüntetést adományozta Dr. Szakolczai-Sándor Norbert részére.

A Miskolci Egyetem rektora a Műszaki Anyagtudományi Kar Dékáni Hivatalában a hallgatói ügyintézés területén több évtizede végzett lelkes, megbízható és lelkiismeretes munkájáért a MISKOLCI EGYETEM KIVÁLÓ DOLGOZÓJA kitüntetést adományozta Balázsdi-Szabó Gabriella Erzsébet részére.

A Miskolci Egyetem rektora több mint tíz éve kiemelkedő szakértelemmel, magas színvonalon, lelkiismeretesen, példaértékű munkabírással és felelősségtudattal ellátott munkájáért A MISKOLCI EGYETEM KIVÁLÓ DOLGOZÓJA kitüntetést adományozta dr. Bihariné Puhl Emese részére.

A Miskolci Egyetem rektora az egyetem nemzetközi oktatásszervezői tevékenységében játszott kimagasló szerepe, valamint az itt tanuló külföldi hallgatók ügyvitelében végzett munkája elismeréseként a MISKOLCI EGYETEM KIVÁLÓ DOLGOZÓJA kitüntetést adományozta Sándor Krisztina részére.

A Miskolci Egyetem rektora a Bányászati és Geotechnikai Intézet munkatársaként több évtizeden keresztül, egészen nyugdíjba vonulásáig kiemelkedő hivatástudattal és precizitással végzett munkájáért a MISKOLCI EGYETEM KIVÁLÓ DOLGOZÓJA kitüntetést adományozta Tóth Ferencné részére.

A Miskolci Egyetem rektora a tanulmányi rektorhelyettes jogi szakreferenseként, valamint az Állam-és Jogtudományi Kar és az egyetem beiskolázási bizottsága tagjaként a beiskolázás terén végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként REKTORI DICSÉRET-ben részesítette Encsiné Nagy Ágnest.

A Miskolci Egyetem rektora a testmozgás elkötelezett hívekén saját kezdeményezésére az egyetem dolgozói számára meghirdetett és nagy sikerrel két éve önként és lelkesen tartott munkahelyi tornafoglalkozásai REKTORI DICSÉRET-ben részesítette Fellinger Szilviát.

A Miskolci Egyetem rektora példamutató hivatástudattal, szorgalommal és precizitással végzett munkája, valamint a munkaköri kötelezettségein túlmutató feladatok kiemelkedő színvonalon történő ellátása elismeréseként REKTORI DICSÉRET-ben részesítette Koncz-Horváth Dánielt.

A Miskolci Egyetem rektora a Hantos Elemér Szakkollégium egyik vezető mentortanáraként a Hantos Mentor program kidolgozásában és megvalósításában játszott vezető szerepe elismerésként REKTORI DICSÉRET-ben részesíti Kucsma Daniellát.

A Miskolci Egyetem rektora az angol nyelvű MBA képzés szakfelelőseként a képzés korszerűsítésében, valamint a hallgatói kompetencia-mérés és -fejlesztés rendszerének kialakításában játszott jelentős szerepéért REKTORI DICSÉRET-ben részesítette Dr. Kunos Istvánt.

A Miskolci Egyetem rektora az ÁJK által szervezett rendezvények, konferenciák lebonyolítása, azok szakmai és technikai feltételeinek biztosítása érdekében végzett munkája, valamint a kar beiskolázási tevékenységének támogatása elismeréseként REKTORI DICSÉRET-ben részesítette Dr. Marinkás Györgyöt.

A Miskolci Egyetem rektora a MAK beiskolázási tevékenységében, a kar duális képzéseiben és duális vállalati kapcsolattartásában példamutató hivatástudattal végzett munkája elismeréseként REKTORI DICSÉRET-ben részesítette Mende Tokár Mónikát.

A Miskolci Egyetem kancellárja kiváló szervezőkészség és informatikai ismeretek birtokában a hallgatói ügyintézés területén mindig felelősségteljesen, lelkiismeretesen, precízen végzett munkája elismeréseként KANCELLÁRI DICSÉRET-ben részesítette Ábel Tamást.

A Miskolci Egyetem kancellárja a Humángazdálkodási Osztály működési rendszerének kidolgozásában és folyamatos fejlesztésében, valamint a rektori és a kancellári humánpolitikai döntések előkészítésében a napi feladatokon túlmutatóan vállalt szerepe elismerésként KANCELLÁRI DICSÉRET-ben részesítette Baranyai Krisztinát.

A Miskolci Egyetem kancellárja több éven keresztül végzett kiemelkedő szakmai munkája és a pályázatok pénzügyi kezelése terén végzett tevékenysége elismeréseként KANCELLÁRI DICSÉRET-ben részesítette Batta Beatrixot.

A Miskolci Egyetem kancellárja csaknem három évtizedes, a hallgatói ügyintézés területén mindig segítőkészen, nagy felelősségtudattal és odafigyeléssel, magas színvonalon végzett munkája elismeréseként KANCELLÁRI DICSÉRET-ben részesítette Budainé Zilai Évát.

A Miskolci Egyetem kancellárja az Egészségügyi Kar laboratóriumában folyó kutatások asszisztálásában kimagasló teherbírással és elkötelezettséggel, mindig segítőkészen végzett munkájáért KANCELLÁRI DICSÉRET-ben részesítette Bulláné Varga Tündét.

A Miskolci Egyetem kancellárja projektmenedzserként több kutatási projekt megvalósításában magas színvonalon, a kitűzött célok és a megfogalmazott feladatok maradéktalan ellátására törekedve végzett munkájáért KANCELLÁRI DICSÉRET-ben részesítette Jónás Béla Pétert.

A Miskolci Egyetem kancellárja több mint három évtizede, önállóan, kiemelkedő munkabírással és lelkiismeretességgel, kiváló szervező- és problémamegoldó képességgel végzett munkája elismeréseként KANCELLÁRI DICSÉRET-ben részesítette Ráckövesiné Leskó Krisztinát.

A Miskolci Egyetem kancellárja lelkiismeretesen, kiemelkedő színvonalon, nagy teherbírással, mindig segítőkészen, igazi csapatjátékosként végzett munkája elismeréseként KANCELLÁRI DICSÉRET-ben részesítette Tóth Viktort.

Miskolci Egyetem kancellárja felelősségteljes hivatástudattal, a napi feladatokon túlmutató szerepvállalással, mindig készségesen és kiemelkedő színvonalon végzett munkájáért KANCELLÁRI DICSÉRET-ben részesítette Zsarnainé Gáthi Gabriellát.

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjat kapott

(Ebben az ösztöndíjban tanulmányi és szakmai eredményeik magas színvonalának megtartása céljából azok a hallgatók részesülhetnek, akik a 2017/2018-as tanév megfelelő oktatási időszakában kiemelkedő tanulmányi eredményt értek el; szakmai területükön kimagasló munkát végeztek; példamutató közösségi, sport, kulturális és egyéb tevékenységet folytattak.)

Műszaki Földtudományi Kar:
Balassa Csilla

Gépészmérnöki és Informatikai Kar:
Agárdi Anita
Besenyei Vivien
Erdei László
Erdei Réka
Kiss Róbert
Kmetz Barbara
Koós Dániel
Kovács Kincső
Szemán Dávid

Állam- és Jogtudományi Kar:
Hojnyák Dávid
Máté Dávid Adrián

Gazdaságtudományi Kar:
Bordás Gabriella
Krokos Anita
Nagy Stella
Siska Eszter

Bölcsészettudományi Kar:
Czuczi Manuéla
Oláh Alexandra

Egészségügyi Kar:
Botkó Réka
Dobos Zsanett
Jánosik Zsuzsanna
Szertné Szomolya Bernadett

Bartók Béla Zeneművészeti Intézet:
Novák Szironka

Miskolci Egyetemen folyó oktatás – különösen a villamosmérnök képzés évek óta tartó mind szakmai, mind anyagi támogatása elismeréseként a MISKOLCI EGYETEM KIEMELT TÁMOGATÓJA DÍJAT idén az ELMÜ-Émász Nyrt.kapta.


Ünnepi szenátusi ülés a Miskolci Egyetemen
Miskolc - A 284. akadémiai tanév indul idén a Miskolci Egyetemen. Nyilvános szenátusi ülésen nyitották meg péntek délelőtt a 2018–2019-es tanévet a Miskolci Egyetem díszaulájában, ahol a rektor, a karok dékánjai, a díszvendégek és a hallgatók mellett közéleti szereplők, a vallási, oktatási, gazda...