A Miskolci Egyetem a legkiválóbbak között

Miskolc – A Miskolci Egyetem, 10 másik magyar egyetemmel együtt, bekerült a Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Programba, ami azt jelenti, hogy céljai megvalósítására 900 millió forintot nyert el, tájékoztatták a sajtó képviselőit a felsőoktatási intézmény vezetői.

Javuló feltételek

A program célja egyebek mellett az egyetemek kutatási feltételrendszerének javítása, a tudományos produktivitás növelése és nem utolsósorban a találmányok piacra vitele. Az egyetem karai két kiemelt tématerületi programot valósítanak meg. Az egyik: a természeti erőforrások optimalizálása korszerű technológiákra alapozva. (Energetikával, vízzel, anyagfejlesztéssel és Smart technológiákkal kapcsolatos kutatások) Ezt a témát a Műszaki Földtudományi Kar, a Műszaki Anyagtudományi Kar, valamint a Gépészmérnöki és Informatikai Kar koordinálja.

A másik téma a „creative region”, azaz társadalmi innovációk a regionális gazdaságfejlesztés és felzárkózás szolgálatában. Ezt a témát a Bölcsészettudományi Kar, a Gazdaságtudományi Kar, az Állam- és Jogtudományi Kar, valamint az Egészségügyi Kar koordinálja. A magyar kormány 2017-ben az „Új Nemzeti Kiválósági Programban” a fiatal kutatók életpálya-támogatása mellett elindította a „Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Programot” is.

Amennyiben a Miskolci Egyetem teljesíteni tudja a vállalt feladatokat és eleget tesz a támogatási szerződés feltételeinek, akkor komoly esély van a Kiválósági Program 2019. és 2020. évi folytatásában való részvételre is.

ÉM-HE