A Miskolci Cigány Nemzetiségi Önkormányzat nyilatkozata

Miskolc – A Miskolci Cigány Nemzetiségi Önkormányzat minden résztvevőnek tisztelettel megköszöni, hogy támogató együttműködésükkel hozzájárultak a „Hazáért, a demokráciáért”! című ellendemonstrációnk céljainak megvalósulásához.

Nagy örömünkre szolgált, hogy számos roma és nem roma szervezet egyaránt küldetésének, feladatának tekintette, hogy közös erővel lépjünk fel a kirekesztés, a gyűlöletkeltés, a megfélemlítés ellen. Köszönjük, hogy velünk együtt felháborítónak tartották, hogy a Jobbik „becsületes dolgozókra”, és becstelen munkanélküliekre osztja városunkat.

Segítségükkel nemcsak az ellendemonstráció sikeréhez járultak hozzá, hanem egyben deklarálták a cigányság egységét. Fogadják ezúton is megtisztelő elismerésünket a városért, a térségért hozott támogatásukért.

Egyik fontos célunk, hogy az Avason a délutánra tervezett atrocitásokat elkerüljük megvalósult, hiszen az ellendemonstráción Mi a félelem, a félelemkeltés, az erőszak helyett a józanságban, a szavak és lélek erejében hittünk.

Mi a kialakult társadalmi problémák kialakulásában nem a családok, gyermeke hozzáállását látjuk. Nem keresünk bűnbakot a társadalmi problémák kezelése helyett.

Talán felvetődik a kérdés sokakban, hogy akkor miért nem nézünk farkasszemet a jobbikkal és csatlósaival az avason?!

Véleményünk szerint nem az a dolgunk, hogy a jobbik által képviselt gondolkodásmódot megváltoztassuk. Lehetetlen küldetés is lenne, hiszen nem kis részben a náci ideológiából merítenek.

A mi dolgunk az, mely hosszú távú célunk is, hogy megállítsuk az ideológiájuk elterjedését, a gyűlölet elterjedését és felelősségre vonjuk, az elmúl 20 év politikáját, hogy ekkora teret engedtek a gyűlöletnek, mely értelmetlen pusztításhoz is vezethet.

A mindenkori kormány dolga lenne a törvények, rendeletek, nemzetközi egyezmények betartatása. Nem csak megalkotni kell, hanem betartani is.

Nem engedhetjük tovább, hogy a ránk vetített bűnbakképzéssel a saját, beteges politikai céljait bárki is elérje és eszközként használják fel a súlyos munkanélküliséggel sújtott régiónkat.

Javasoljuk, hogy alakítsunk Megértés Köröket és hozzuk létre ezek országos hálózatát.

A Megértés Körök szolgáljanak arra, hogy jó szándékkal álljanak szóba egymással a roma és nem roma emberek, beszéljük meg gondjainkat, közösen keressük meg a kivezető utakat a jelenlegi nehéz, feszült, váltságos helyzetből.

Kezdeményezzük Konfliktuskezelő Központok felállítását, melyben szakemberek segítik a konfliktusok kiterjedésének, eldurvulásának megelőzését, a konfliktusok olyan rendezését, mely az érintett felek számára kölcsönösen előnyös, elfogadható. Valamint segítséget nyújtanának, tanácsokkal látnának el mindenkit a szavak helyes használatakor olyan esetekben, mikor a „razzia” és a „kisöprést” helyettesítő szavakat kellene megtalálni, különösen, ha a cél a segítségadás lenne.

Kérjük, hogy európai uniós illetve állami támogatással hozhassuk létre a cigány kultúra intézményeit, itt Miskolcon is egy olyan Roma Információs és Kulturális Központot, mely azoknak az értékeknek az összegyűjtésére, folyamatos gyarapítására és bemutatására szolgál, melyet a cigányság, a cigány emberek hoztak és hoznak létre.

Javasoljuk, hogy az Európai Unió 2014 és 2021 közötti tervezési ciklusára készüljön olyan regionális fejlesztési stratégia, mely kiemelt helyen szerepelteti az értékteremtő munka lehetőségének biztosítását az itt élő emberek, romák és nem romák számára egyaránt. Részesüljenek érdemi támogatásban azok a kisvállalkozások, melyek helyben biztosítják az értelmes munka lehetőségét, az értékteremtést.

A fent említett programok kidolgozásárol később tájékoztatjuk a közvéleményt

Véleményünk szerint a megértés és a kialakult problémák kezelése KÖZÖS FELADATUNK.

Minden megélt problémának és kezelésének csak személői vagyunk városunkban, azokban az estekben is, mely különösen a roma lakosságot érint. Felháborítónak tartjuk, hogy a segítségünket, együttműködésünket nem fogadják el, de mégis sok esetben a problémából cigánykérdést generálnak.

Tisztelettel kérjük a városvezetést, hogy különösen a roma lakosságot érintő problémák kezelésének kidolgozásba fogadják el segítő szándékunkat.

Mindannyian emberhez méltó életet szeretnénk élni. Segítsük egymást ebben. Sok most a baj, rengeteg a tennivaló.

„Athe Sam! (Itt vagyunk!)

– Váradi Gábor Miskolci Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnök –A kommentelés opció, a jó magaviselet kötelező! Moderációs elveinket itt olvashatja .