A Miskolc Holding átvilágításának eredménye

Miskolc – A már folyamatba lévő
büntetőügyek listája. A jó
erkölcsbe ütköző ügyek
listája.

Tagvállalat
Tényállás,
megállapítás
rövid leírása
Értékben
kifejezhető
következmény
Miskolc Holding zRT

A Holding
könyvvizsgálójának
havi díjazása 850 ezer Ft +
ÁFA. A megbízott
könyvvizsgáló ugyanakkor
az MVK zRt
könyvvizsgálója is. A
havi díjazás folyamatos
munkát feltételez, ám
ez nem történik meg.
20 M Ft
Miskolc Holding zRT

Az EUROCOM Kft biztosította a
Holding számára a Miskolci
Ipari Park
nyilvánosságát – nem
sok sikerrel. A díjazása 7,5
M Ft volt. Ezen felül 2010-ben
kommunikációs
tanácsadást is
nyújtott havi 300 ezer Ft +
Áfáért.
11 M Ft
Miskolc Holding zRT

Egy ügyvéd (Dr. B.
Amália) 2 M Ft-ért adott
szakvéleményt a Holding
iratkezeléséről.
2 M Ft
Miskolc Holding zRT

A Mark Strat Kft 4,9 M Ft-ért
készítette el “A
befektetési vonzerő új
leíró modellje, Miskolc
befektetés- szervezési
tevékenységének
sikerességi tényezői” c.
tanulmányt
4,9 M Ft
Miskolc Holding zRT

Az X Centrum Kft. 1,3 M Ft-ért
tartott work shop-ot a vezetőknek
“Holding stratégia
ismertetése, célokkal
való azonosulás
feltérképezése, mint
vezetési feladat” címmel.

1,3 M Ft
Miskolc Holding zRT

A Holding
igazgatóságának
előző tagjai jogosultak voltak
javadalmazási szabályzatuk
szerint a tiszteletdíjukon
felül annak 100 %-ig prémiumra
is. A szabálytalan
eljárással premizált
vezetők között volt
Tömösi Katalin, Káli
Sándor korábbi
polgármester kabinet vezetője
is, aki városházi
jövedelmén, az
igazgatósági
tiszteletdíjon és
költésgtérítésen
valamint prémiumon felül
még különféle
projektek terhére
szakértői
díjazásban is
részesült.

Miskolc Holding zRT

A Holding korábbi igazgatója
– magas munkajövedelmén
felül – jelentős
életbiztosítási extra
díjbevételhez jutott. A
vállalatcsoport vezetői – 14
fő – ilyen címen 166 M Ft
többlet jövedelemre tettek szert.
Halmai Gyula
életbiztosítási
díjon keresztül juttatott
többlet jövedelme 37, 5 M Ft
volt.
166 M Ft
MIK zRt.

A MIK zRt első számú
vezetői is részesedtek a
többi tagvállalati vezető
életbiztosítási
díjából, összesen
mintegy 10 M Ft értékben,
mindezt jelentős összegű
munkadíjazásuk mellett.
10 M Ft
MIK zRt.

2007-ben a MIK zRt lakásingatlanok
felvásárlásába
fogott. Jelenleg 35 M Ft
értékű lakás van
“készleten”. A lakók
szociális otthonba
költöztek, miután a MIK
megvette a magántulajdonú
ingatlanukat.
35 M Ft
MIK zRt.

A tagvállalati vezetők
és a Holding vezetői
hozzájárultak ahhoz, hogy az
MBF Kft-vel kötött
szerződésük
titkosított legyen. Ez az
eljárás ellentétes a
közvagyont
működtetésének
alapelveivel.

MIK zRt.

A X Centrum Kft. A
“Szolgáltatási
hatékonyság
vizsgálata”
tanulmányért 2007-ben 1,4 M
Ft+ÁFA, 2008-ban 2,5 M Ft +
ÁFA díjazásban
részerült. A
cégtulajdonos
érdekeltségi
körébe tartozó
másik cég, a MarkStrat Kft
pedig “A Belváros elégedett,
jól szervezett
plázaként
működjön” címmel a
Főutcai Pláza projekt
tárgyában sikerdíjat
és
közreműködéi
díjat kapott 41,7 M Ft
értékben.
45 M Ft
MIK zRt.

Dr. D. József megbízott
ügyvéd 2007-2010
között 45,5 M Ft
ügyvédi díjban
részesült, melynek
teljesítmény
méréséről nem
állnak rendelkezésre
dokumentumok.
45,5 M Ft
MIK zRt.

A 2. sz. Ügyvédi Iroda egyik
tagja Dr Csné Dr. P. Éva
2007-2010. között 68,5 M Ft
ügyvédi munkadíjat
kapott a MIK zRT-től, melynek
teljesítmény
méréséről nem
állnak rendelkezésre
dokumentumok.
68,5 M Ft
MIK zRt.

A Több mint legenda
…(Kocsonyafesztivál)
támogatására a
súlyos pénzügyi
gondokkal küzdő MIK zRt az
elmúlt 2 évben 4,8 M Ft
támogatást adott.
4,8 M Ft
MIK zRt.

Dr. Sz. László a
“Költségvetési
probléma megoldása”
tárgyú
megbízásra 7,8 M Ft-ot
kapott. Az EUROCOM Kft
általános
kommunikációs
tanácsadásért 10 M
Ft-ban részesült (havi 200 ezer
Ft), mely szerződés
ráadásul
megkötését
megelőző időszakra
visszamenőleges hatállyal
jött létre. A Complex Services
Kft a polgármester stratégiai
tanácsadójaként 21,8 M
Ft díjazásban
részesült. A munkát
végző megbízott feladata
havi 500 ezer Ft-ért az uniós
regionális központként
működő Miskolc
tárgyában
történő
tanácsadás volt. A BATI
International Kft a franciaországi
“kapcsolat”kiépítésén
fáradozott – mint
városfejlesztési
tanácsadó – 7,5 M Ft
díjazás fejében – nem
ismert, hogy milyen sikerrel.
47 M Ft
MIVÍZ Kft.

A Kft által 2010. szeptemberig
kifizetett reklám/marketing
támogatások 33 M Ft-ra
rúgtak. A nagyobbak között
ott található a Több
mint legenda…
Alapítvány 6 M Ft-tal.
33 M Ft
MVK zRt.

A villamos sín rekonstrukció
során egy egyszerű
kérdésben PM
állásfoglalást
kérő levél
megfogalmazásáért 2,5
M Ft+ ÁFA megbízási
díjat fizettek ki az
ADÓMETRIA Kft-nek. A Kft tulajdonosa
a Zöld Nyíl projekt (és
a Miskolc Holding)
könyvvizsgálójának
férje.
2,5 M Ft
MVK zRt.

A Zöld Nyíl 30 M Ft-os
költséggel készült
propaganda anyagaiban sok szó esik a
szegedi és a debreceni
villamosfejlesztésekről – igaz,
nem sok írnivaló akadt a
miskolciról. De akkor miért
kellett propaganda anyagot
készíteni?
30 M Ft
MVK zRt.

A Zöld Nyíl projekt
kapcsán csak csupa budapesti
cég tudott
“kommunikációs”
szolgáltatást
nyújtani. Pl. a Consulting Center
Kft 18 M Ft-ért, a Blanicon Kft 5,4
M Ft-ért, a Din-King Kft 5,4 M
Ft-ért nyújtott
szolgáltatásokat.
28,8 M Ft
MVK zRt.

Az MVK zRt vezetői (4 fő – a
vezérigazgató, a
gazdasági igazgató, a
pénzügyi vezető és
a műszaki vezető) 2006-tól
kezdődően 53 M Ft exkluzív
biztosítási díjat
élveztek. Az
életbiztosítási
díjként fizett díj az
ő egyéni
számlájukat
gyarapítja, amiről
lejáratkor egyösszegben
rendelkezhetnek majd. Mindezt az
éves átlagos fejenként
20 M Ft feletti jövedelmükön
felül élvezték.
53 M Ft
MVK zRt.

A társaság vezetőit
rendszeresen vezetői tréningen
képezték. Minden évben
jelentős összeget
költöttek ilyen célra. A
szerződő partnerük a G.T.
Personum
Tréning&Tanácsadó
Kft volt. 2009-től 17 M Ft
kiadást jelentett mindez.
17 M Ft
Miskolci Turisztikai Kft

A selyemréti fürdő projekt
előkészítésének
közreműködőit
nagyvonalúan fizették ki.
Néhány példa ezek
közül: JATERV (tervezés):
18,9 M Ft; SPEKTRUM 3 Kft.
(megvalósíthatósági
tanulmány): 15,1 M Ft;
Mérnöki Tanácsadó
Kft. (tanácsadás): 15 M Ft;
Lábas és Tsa Kft (projekt
könyvvizsgálat): 1 M Ft;
A.Tóth és Barátai Kft.
( marketing): 15 M Ft.
64 M Ft
Miskolci Turisztikai Kft

Az X Centrum Kft a “Selyemréti
termálkút innovatív
hasznosításának
gazdaságossági
számításai”
címen 1,3 M Ft + ÁFA
értékű
számlát nyújtott be,
melyet kifizetése ellenére a
Turisztikai Kft. nem mert az
innovációs
járulék terhére
elszámolni – maga is
erőltetettnek érezte azt.
Így a tagvállalatot
kár érte.
1,3 M Ft
Miskolci Turisztikai Kft

A Vadaspark története,
kálváriája a
tagvállalatok átgondolatlan
átszervezésénelk
iskolapéldája. A Vadasparkot
a Turisztikai Kft üzemelteti, de a
vagyona a Városgazda Kft
könyveiben szerepel. A
döntést azzal
indokolták, hogy így tud
önkormányzati
támogatáshoz jutni a
Vadaspark továbbra is. Az
üzemeltetés és a
vagyonkezelés
szétválasztása azt
eredményezte, hogy
gazdasági/pénzügyi
értelemben “senki
földjévé” vált:
pl. az állatok
élelmezésének
felhasználását
mostanáig senki nem
ellenőrizte. Mivel nincs
elszámoltatás,
követhetetlen az
ajándékba –
támogatásként – kapott
számos élelmiszer
adomány (pl piac, LIDL, CORA
áruházak stb) sorsa, az
áru útja. Az állatok
leltározását sem
végezték el, így nem
biztosítható a
köztulajdon védelme.

MIBERSZOLG Kft

A Stadion lelátó
beruházás műszaki
tartalmát – és ezzel
párhuzamosan annak
költségvetését –
a “megváltozott
munkaképességűekre ”
való tekintettel
bővítették, hivatkozva a
“domborzati és terepviszonyokra”. A
terület sík terepen fekszik.

MIBERSZOLG Kft

A sportuszoda tervezése
pillanatában már
létező
létesítmény volt – egy
alföldi városban már
megépítették azt.
Ennek ellenére a
tervpályázatot
kiírták, sőt, 3 (!) db
1. helyezést osztottak ki és
fizettek meg a
tervpályázaton.
60 M Ft
MIBERSZOLG Kft

Iskolai beruházásoknál
gyakran előfordult, hogy a
duguláselhárítást
“előre tervezték”.
Gyanúsan megnőtt a
dugulások száma és
nagyságrendje.

MIKOM Kft.

A Mikom Kft.-nél 2007-2010
között jelentős a
műsorkészítési
szolgáltatás
igénybevétele, holott a Kft
profilja
műsorkészítés
és szolgáltatás
73 M Ft
MIKOM Kft.

A Mikom Kft jelentős
önkormányzati
támogatást élvezett.
2007-2010. között 568 M Ft volt a
közvetlen támogatás,
ezen felül jelentős
mértékű volt a Holding
és tagvállalatai
megrendeléseinek
értéke. A piaci viszonyok
között óriási
mértékű
támogatás eredménye
és hatékonysága nem
mérhető.
568 M Ft
MIKOM Kft.

A Mikom Kft.
ügyvezetőjének a
céges autó haszanálata
és a saját
gépjármű
használata párhuzamosan
történt. Ez szabálytalan
költségelszámolásra
adott lehetőséget.
4,6 M Ft
MIHŐ Kft.

A Mihő Kft. vezetői (4 fő)
2005-2010 között összesen
64,7 M Ft
életbiztosítási
díjat élveztek – többlet
javadalmazási céllal. Az
összes javadalmazásuk 2007-2010
között mindezen felül
(prémium, sikerdíj,
törzsgárda tagsági
díj- megbízási
szerződés mellett,
ajándék utalvány,
iskolakezdési
támogatás,
önkéntes
nyugdíj-és
egészségpénztári
hozzájárulás,
étkezési utalvány,
üdülési csekk,
szabadság megváltás –
megbízás mellett) 240 M Ft
volt.
64,7 M Ft
MIHŐ Kft.

A MIFÜ Kft üzletrész
vásárlása
tárgyában számos
tárgyalás zajlott,
eredményes kimenetel
nélkül. A
bonyolítás jogi
költségei ( pl.
választott
bírósági
eljárás)
indítása eredmény
nélkül, bírság
vonzata (GVH) jelentős volt.
40 M Ft
MIHŐ Kft.

Az X Centrum 2010-ben
szerződést kötött a
MIHŐ Kft-vel 6,4 M Ft + áfa
díjért “A
hálózat
üzemeltetési,
karbantartási
tevékenységek
költség visszacsatolás
alapú folyamatszervezése” c.
kutató munkára. 2010.
október 21-én felmondta a
szerződést – kapacitás
hiányra hivatkozva – kérve,
hogy a 2,2 M Ft-ot fizessenek ki
számára. A kifizetés
megtörtént.
2,2 M Ft
MIHŐ Kft.

A társaság 2009-2010
között különféle
szervezetek és rendezvények
reklám célú
támogatására
jelentős összegeket
költött.. Pl. Á.
Tóth és Barátai Kft
3,3 M Ft –
közvéleménykutatás,
elégedettségi
felmérés, Több mint
legenda… Alapítvány: 3 M Ft
– Kocsonyafesztivál
reklámozása.

MIHŐ Kft.

A LITEC 95 Kft – mely Ny. Zsoltnak, a
Miskolc Holding zRt. korábbi FB
elnökének
érdekeltségi
körébe tartozó
cég – üzletviteli
tanácsadásra
szerződést kötött
havi 250 ezer Ft+áfa
ellenében 2009.
áprilistól 2010.
márciusig. A szerződés
tárgya:
“Közreműködés a
Holding tagvállalatok és az
önkormányzati
intézmények energetikai
koncepciójának
kialakításában” volt.
3 M Ft
Városgazda Kft

A Kovács és Társa Kft
(Tiszaújváros)
szállítja a Kft-nek a nagy
lombszállító
zsákokat. Írásos
szerződés nincs.
2009.10.hótól
kezdődően vásárol
tőlük a Kft. 850 Ft /db volt az
induló ár, 2010. novemberben
1.400 Ft/ db áron
vásárolt a Városgazda.
A beszerzett mennyiség 2009-ben
1.945 db, 2010-ben 2528 db volt. A
rövid időn belül
bekövetkezett áremelésre
indok nincs.
5,2 M Ft
Városgazda Kft

2010. december elején
környezetvédelmi
bírságot kapott a Kft – az
általa használt
szeméttároló
(szóróedény)
szennyezte a Pereces patakot ( habzott). Az
Ecomissio Kft-től vették a 126
db tárolóedényt,
kicsit alakítottak rajta és
dupla áron eladták az
önkormányzatnak, de nem
mosták ki rendesen. A
kárelhárításra
320 ezer Ft-ot fizettek és
várható bírság
kivetése. Az Ecomissio visszavette
az edényeket, de a mai napig nem
szolgáltatta vissza. A tél
lassan végetér.
3 M Ft
Városgazda Kft

A Miskolc Tapolca Fejlesztési Kft
megrendelt egy szabadidő park
kivitelezést Miskolc-Tapolcán
– az Aradi sétány mellett
fekvő volt gyermekstrand
területén
található telephelyén
(homokos strandfoci pálya, 2db
strandröplabda pálya, aszfaltos
foci-és lábtenisz
pálya, aszfaltos streetball
pálya, minigolf pálya,
kerékpár pálya,
pótmunkaként bmx
pálya). A “munka” 2010.
júliusában
elkészült, kifizették
szeptemberben. A Tapolca Fejlesztési
Kft-nek nincs a tevékenységi
körében a szabadidő park
üzemeltetése, ezért a
Városgazdát
bízták meg az
üzemeltetéssel. A
Városgazda a Diák-Meló
Iskolaszövetkezetet bízta meg
az üzemeltetéssel
(felügyelettel). Az
üzemeltetési
szerződés az
átadás előtt egy
hónappal hatályba
lépett. A Diák-Meló
üzemeltetési
díjként 966 ezer Ft-ot
számlázott ki, amelyet a
Városgazda kifizetett, majd
továbszámlázott a
Miskolc Tapolca Fejlesztési Kft-nek,
1,7 M Ft értékben. A
számla nem került
kiegyenlítésre.
1 M Ft
Városgazda Kft

A választási plakátok
eltávolítását a
Város a Szocio Produkttól
rendelte meg, a feladatot a
Városgazda Kft végezte el. Az
alpolgármester – Pfliegler
Péter – kérése volt,
hogy a tevékenység
ellenértéke
kerüljön
kiszámlázásra a
pártoknak. A
számlázás nem
történt meg.
111 ezer Ft
Városgazda Kft

A Kft Felügyelő Bizottsága
által készített je, a
cég irattárában
fellelhető
gyzőkönyvekről
hiányoznak az
aláírások.
Aláírás
hiányában a
jegyzőkönyvek
valódisága
megkérdőjelezhető. Az FB
tagok a díjazásukat
hiánytalanul felvették.

Régió Park
Kft.


Magas volt az
őrzés-védelmi
költség (a
parkolóházak
őrzésénél). 2008:
4,7 M Ft, 2009: 9 M Ft, 2010: 9 M Ft.
22,7 M Ft
Miskolc Tapolca Fejlesztési
Kft


A tevékenység során az
alábbi költségek
merültek fel: szakértői
díjak 31 M Ft,
őrzés-védelem 12 M Ft. A
Kft-nél 2 alkalmazott volt
(“szellemi vezető” ill. “szellemi
előadó” megnevezéssel)
65 M Ft

Helyreigazítás

A G.T. Personum Tréning
és Tanácsadó
Korlátolt
Felelősségű
Társaság
megdöbbenéssel

értesült a 2011.
február 2-án www.boon.hu
(Borsod Online) – internetes
honlapon közzétett
,,Miskolc Holding: 30 milliárdos
adósság” ill.
,,Hivatalos közlemény a
Miskolc Holding
átvilágítása
kapcsán” és
,,Miskolc Holding
átvilágításának
eredménye”
elnevezésű hivatalos
közleményekről,
amelyben a Társaságot a
közleményekhez ,,A
már folyamatban lévő
büntetőügyek
listája. A
jóerkölcsbe
ütköző ügyek
listája.” – felirat
alatt csatolt
excel
táblázatban szereplő
felsorolásban
említették.


 


A hivatkozott lista
szövegkörnyezete, a lista
elnevezése, a
közlemények tartalma a
listában említett
tényeket hamis színben
tünteti fel és
egyértelműen arra utal,
hogy Társaságunk
,,lehetőségekkel
élt(ek) csupán”,
jogtalanul, jóerkölcsbe
ütköző módon tett
szert anyagi előnyökre
és ezzel
megkárosította a
várost és a
tisztességes
adófizető
polgárokat.


 


Ez a fajta
,,feketelistába”
sorolás
Társaságunkra
nézve különösen
méltánytalan,
sértő és
megengedhetetlen
és alkalmas
lehet arra, hogy
Társaságunk piaci
megítélését,
ügyfeleinkkel kialakított
üzleti kapcsolatainkat
hátrányosan
befolyásolja.


 


Társaságunk
valóban  2009-2010-es
években rendszeresen tartott az
MVK Zrt.-nek vezetői
tréningeket, ahogy ezt teszi az
ország több pontján
is különböző
nagyobb vállalatok
közép-felsővezetése
számára.
Szolgáltatásainkat a
megrendelő – jelen esetben
az MVK Zrt. –
igényének
megfelelően magas
színvonalon
, csaknem
húszéves szakmai
tapasztalat és know how

felhasználásával
végeztük,
végezzük.
Munkatársaink valamennyien
pszichológusok és
közgazdászok, akik
hosszú évek óta
elismert szakértői a
vezetésfejlesztésnek.


 


Az MVK Zrt.-nél
megrendezésre került
tréningek költsége,
díjazása teljes
mértékben az
átlagos piaci viszonyokhoz
igazodott.

 


Fentiek
alátámasztására
Társaságunk vezető
tisztségviselői, egyben
tulajdonosai bármikor
szívesen és
készségesen
hozzájárulnak a
hivatkozott ügyekben való
átfogó
felülvizsgálathoz mind
pénzügyi mind
szakmai/tartalmi vonatkozásban.


 

A G.T. Personum Kft. mindezek
alapján határozottan
visszautasítja a tények
hamis színben való
feltüntetését
és azt az
állítást, mely
szerint jóerkölcsbe
ütközően járt
volna el.

 


Megdöbbenésünket
írásban jeleztük a
város vezetése és
az érintett MVK Zrt. felé
is.


 


G.T. Personum Kft.