A minőségi oktatásért Sajókazán

A minőségi oktatásért Sajókazán
Sajókaza – Korszerű és modern környezetet teremtenek a Sajókazai Általános Iskolában.

A már zajló beruházás keretén belül a Sajókazai Általános Iskola felújításával és átépítésével a mindennapos testnevelés infrastrukturális és tárgyi feltételeinek fejlesztése valósul meg, megoldódik az iskola energetikai korszerűsítése is a több mint 300 diák színvonalas oktatásának biztosítása céljából. A beruházást teljes egészében az Észak-Magyarországi Operatív Programból nyert Európai Unió és Magyarország költségvetése társfinanszírozásából nyújtott, vissza nem térítendő támogatás fedezi, a projekt összköltsége 555,69 millió forint.

Felújítás, korszerűsítés

– Az általános iskola a település egyetlen iskolája, 1958 óta folyik ebben az épületben a sajókazai gyerekek nevelése, oktatása – tudtuk meg Stefán László polgármestertől. – Az épület tulajdonosa és az iskola fenntartója Sajókaza önkormányzata. A műemléki környezetben működő intézményünk nincs felkészülve a jogszabályi változások teljesítésére, a mindennapos testnevelés, az egész napos iskola bevezetésére. A tornaterem kapacitása a mindennapos testnevelés megvalósításához jelenleg nem elegendő, padlózata, festése, eszközei kopott, elhasználódott állapotúak. Az intézmény kapacitáskihasználtsága meghaladja a 100 százalékot. A felújítás célja tehát a pedagógiai program megvalósítását támogató, modern oktatási környezet létrehozása, ahova a gyermekek szívesen járnak és amely a tanórai, tanórán kívüli foglalkozások megtartásához megfelelő feltételeket biztosít.

Azt is megtudtuk, hogy a pályázaton belül megtörténik a meglévő tornaterem felújítása, korszerűsítése, új tornaszoba építése egy meglévő romépület felújításával, a meglévő iskolaépület bővítésével tornaszobához szükséges számú öltöző és egyéb kiszolgálóhelyiségek, orvosi szoba építése, 4 új tanterem kialakítása. Új fejlesztőszoba is helyet kap, amely megfelelően felszerelt lesz a halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű gyermekek egyéni, vagy kiscsoportos fejlesztésére. Megvalósul az új épület teljes körű akadálymentesítése, a bővítéshez szükséges eszközök beszerzése. A fenntartási költségek csökkentése érdekében napelemes rendszert is telepítenek, főzőkonyhát és étkezőt is kialakítanak, és megtörténik a tantermek felszereltségi hiányosságainak pótlása, az elavult eszközök cseréje is.

A projekt konkrét célja a modern, befogadó oktatási környezet és a mindennapos testnevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése, kötelező helyiségek kialakításával, felújításával és eszközök beszerzésével a minőségi oktatás megteremtése érdekében. A beruházás rövidtávon hozzájárul a kompetenciaalapú oktatás pedagógiai kultúrájának és módszertanának bevezetéséhez, infrastrukturális oldalról pedig a jogszabályi változások megfelelő teljesítéséhez, hosszú távon az intézmény versenyképességének javításához.

ÉM-PA

Címkék:hirdetés


hirdet�s