A miniszterelnök emléke Sátoraljaújhelyen

Szamosvölgyi Péter (balra) és dr. Hörcsik Richárd
Szamosvölgyi Péter (balra) és dr. Hörcsik Richárd - © Fotó: PSZ
Sátoraljaújhely – Felavatták a sátoraljaújhelyi városházán az Andrássy-emléktáblát.

Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő és Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely polgármestere avatta fel az újhelyi városháza falán gróf Andrássy Gyula miniszterelnök emléktábláját.

– Régi adóssága Zemplénnek és Sátoraljaújhelynek is, hogy méltó emléket állítson gróf Andrássy Gyula miniszterelnöknek, akit a dualizmus időszakának egyik legnagyobb alakjaként tartunk számon – mondta beszédében dr. Hörcsik Richárd. – Andrássy Gyula Zemplén vármegye képviseletében került az Országgyűlésbe, ám az ország és a főváros ügyei mellett egyformán foglalkoztatták őt a külügyek is, melyeket az Osztrák–Magyar Monarchia közös minisztereként volt módjában intézni. Számomra roppant megtisztelő, hogy ezen a felemelő alkalmon, polgármester úrral együtt leplezhetem le emléktábláját. Az országgyűlési irodámban nem véletlenül függ Andrássy Gyula portréja, hiszen politikusi pályafutása mindig példaképül szolgált. Nem véletlenül! Egyrészt ő is Zemplén szülötte és országgyűlési követe, illetve képviselője volt. Azt is mondhatnám, hogy választókerületi elődöm, akit 170 éve választottak először képviselővé itt Újhelyben, s akit 151 évvel később, 1998-tól én követhettem a sorban. Másrészt, akár mint miniszter vagy miniszterelnök, munkásságának jelentős részét a külügyek kötötték le. Mint az országgyűlés európai ügyek bizottsága elnöke nyugodtan kijelenthetem, hogy számomra ma is érvényesek és sok tekintetben irányt adóak Andrássy Gyula – ha szabad ilyet mondani – 19. századi „európai integrációs” törekvései, a monarchia és benne elsődlegesen Magyarország érdekeinek a megtestesítője. Találóak Széll Kálmán 1906-ban írott szavai: „…e kiváló férfiút, aki úgy Magyarország politikai életének, valamint a monarchia külügyi politikájának ma fennálló új alapját megteremtette, a jövendő nemzedékek is eszmény­képül fogják tekinteni.”

Választás

– Andrássy, hasonlóan más főurakhoz, választhatott a nemesi élet és a haza szolgálata között – mondta dr. Hörcsik Richárd. – Ez az, ami számunkra igazán fontos: ha nem befolyásol semmilyen kényszerítő erő, megtesszük-e azt, ami hazánkért vállalt felelősségünkből következik? Létrejött-e volna a Magyar Tudományos Akadémia, vagy előtérbe kerülhetett volna a magyar nyelv hivatalos fórumokon való használata, ha nem alakul ki az a reformfolyamat, ami végül az 1848-as forradalmat követő áprilisi törvényekben teljesedik ki, és Deák Ferenc, valamint Andrássy Gyula kitartó munkája révén újra formát ölt a kiegyezésnél? Andrássy tőketerebesi vagy tiszadobi kastélya nem az öncélú fényűzésre, hanem az államügyek előremozdításának hátteréül szolgált. Mi itt Zemplénben különösen szerencsésnek érezhetjük magunkat, hogy Andrássy Gyula e vármegye képviseletében tevékenykedhetett az országos politika küzdőterén. A trianoni békediktátum azonban a tőketerebesi kastélyt, és vele együtt a vármegye északi részét más államhoz csatolta. Köszönet illeti a kassai kerület minden döntéshozóját, hogy a terebesi kastélyt és környezetét megújította, ám ez a mi feladatainkat jottányit sem csökkenti.

– ÉM –