A márciusi hatósági ellenőrzések eredményei Miskolcon

Miskolc – A Közterület-felügyeleti és Rendészeti Osztály, a Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, az ÉMÁSZ Zrt. és a Szociális Osztály részletes és átfogó ellenőrzést hajtott végre 2013.03.26-án Avas, Áfonyás u. 2. és 4. sz. alatti lakóingatlanokban.

Az akció keretében a közterület-felügyelet kiemelten a lakcím bejelentési kötelezettség és az állattartási szabályok betartását ellenőrizte. A társszervek és társhatóságok közterület-felügyelői támogatással saját hatáskörben intézkedtek.

Közterület-felügyelőink a lakókörnyezetben összesen 19 ingatlant és 38 személyt (10 kiskorú) vontak ellenőrzés alá, 8 lakás ellenőrzésekor nem voltak otthon a tulajdonosok.

Két helyszínen 7 fő nem tett eleget lakcím bejelentési kötelezettségének, melyről átirat formájában tájékoztatjuk a Hatósági és Ügyfélszolgálati Osztály Anyakönyvi és Népességnyilvántartási Csoportját.
Az egyes ingatlanok ellenőrzésén túlmenően a közterület-felügyelők ellenőrizték a környék közterületein az ebsétáltatásra vonatkozó szabályok betartását, mely ellenőrzések során az ebet sétáltató személyek minden esetben betartották a jogszabályi előírásokat. Az ellenőrzés során kóbor ebek közterületi jelenlétét nem tapasztalták a közterület-felügyelők.


A Közterület-felügyeleti és Rendészeti Osztály, a Rendőrség, a Mivíz Kft., az Émász Zrt. és a Polgárőrség részletes és átfogó ellenőrzést hajtott végre 2013.03.05-én a Lyukóvölgy, Pünkösdhegy, Drenka hegy és Gorkij sor térségben.

Az akció keretében a közterület-felügyelet kiemelten a lakcímbejelentési kötelezettséget, a szemétszállítási szerződéseket, az állattartási szabályok betartását ellenőrizte. A társszervek és társhatóságok közterület-felügyelői, mezőőri támogatással több esetben saját hatáskörben intézkedtek.

A közterület-felügyelet munkatársai a lakókörnyezetben összesen 40 ingatlant vontak ellenőrzés alá és 62 személy (20 kiskorú) ellenőrzésekor nem állapítottak meg hiányosságot.

Egyéb esetekben az alábbiakban felsorolt megállapítások születtek:

Intézkedés

 • Lakcím bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt átirat: 16 ingatlan (53 személy) (35 kiskorú)
 • Eb oltásának hiánya miatt átirat: 11 esetben
 • Szemétszállítási szerződés hiánya miatt átirat: 9 esetben
 • Ingatlanon és környezetében fellelhető nagy mennyiségű hulladék: 3 esetben
 • Áramlopás miatt Émász intézkedés: 11 esetben
 • Állatkínzás miatt központi állatorvos értesítése, feljelentés: 1 esetben
 • Rendőrség által körözött személy ellenőrzése: 1 fő

Az előzőekben részletezetteken kívül a társszervek és tárhatóságok tevékenységéről külön kimutatás készül.


A Közterület-felügyeleti és Rendészeti Osztály, az Egészségügyi és Szociális Osztály, a Mivíz Kft., az Émász Nyrt., a MIK Zrt. és a Rendőrség munkatársai közreműködésével részletes és átfogó ellenőrzés végrehajtására került sor 2013. február 26-án az Álmos u. 24. és 26. szám alatti épületekben.

Az ellenőrzés keretében a közterület-felügyelet kiemelten a lakcímbejelentési kötelezettséget, az ebek tartására vonatkozó szabályokat és a közegészségügyi állapotokat ellenőrizte. A társszervek és társhatóságok közterület-felügyelői támogatással több esetben saját hatáskörben intézkedtek.

A közterület-felügyelet munkatársai a lakókörnyezetben összesen 29 lakást és 70 személyt (6 kiskorú gyermeket ) vontak ellenőrzés alá.

Intézkedés

 • Lakcím-bejelentési kötelezettségnek való eleget nem tétel (átirat): 4 db
 • Oltatlan eb (átirat): 1 db

Az ellenőrzés során 1 esetben tapasztalták a közterület-felügyelők, hogy egy lakóingatlanban magukra hagyott kutyák voltak, mivel a gazdáik külföldre költöztek. Ezen esetben az Állategészségügyi Telep értesítésére került sor, akik gondoskodtak a kutyák elszállításáról.

Az előzőekben részletezetteken kívül a társszervek és tárhatóságok tevékenységéről külön kimutatás készül.


A Közterület-felügyeleti és Rendészeti Osztály, az Egészségügyi és Szociális Osztály, a Rendőrség, a MIK Zrt., a Mivíz Kft. és az Émász Zrt. részletes és átfogó ellenőrzést hajtott végre 2013.02.13-án a Domb u., Avasalja u., Tóth sor, Középső sor, Felső sor, Muszkás oldal, Teleki sor, Lővei sor és Danyivölgy utcákban.

A Közterület-felügyelet a lakcímbejelentési kötelezettségnek megfelelést, az állattartási viszonyokat, szemétszállítási szerződések meglétét, az udvaron történő szeméttárolást ellenőrizte, valamint a társosztályok ellenőrzésében végzett segítő-biztosítási közreműködést.

Az Osztály munkatársai összesen 43 ingatlan vonatkozásában 113 személyt (35 kiskorú gyermeket) ellenőriztek, mely alapján az alábbiakban felsorolt megállapítások születtek:

Intézkedés

 • Lakcím-bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt átirat: 8
 • Lakcímbejelentés folyamatban: 1
 • Szemétszállítási szerződés hiánya (átirat): 8
 • Oltatlan ebek (átirat): 5
 • Üres, elhagyatott ingatlan: 1
 • Ingatlan, ahol nem tartózkodtak otthon: 6
 • Ingatlan, melyen nagy mennyiségű szemét található (átirat): 1

A többi ellenőrzött ingatlan tulajdonosai rendelkeztek szemétszállítási szerződéssel, illetve az ellenőrzés alá vont további 4 eb rendelkezett a kötelező védőoltással.

A Társosztályok részéről külön összesítés készül.


A Közterület-felügyeleti és Rendészeti Osztály, az Egészségügyi és Szociális Osztály, a Rendőrség, a MIK Zrt., a Mivíz Kft. és az Émász Zrt. részletes és átfogó ellenőrzést hajtott végre 2013.02.13-án a József Attila út 45. számnál.

A Közterület-felügyelet a lakcímbejelentési kötelezettségnek megfelelést, az állattartási viszonyokat ellenőrizte, valamint a társosztályok ellenőrzésében végzett segítő-biztosítási közreműködést.

Az Osztály munkatársai összesen 43 lakóingatlan vonatkozásában 71 személyt (16 kiskorú gyermeket) ellenőriztek, mely alapján az alábbiakban felsorolt megállapítások születtek:

Intézkedés

 • Lakcím-bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt figyelemfelhívás: 1
 • Lakcím-bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt átirat: 4
 • Ingatlan, ahol nem tartózkodtak otthon: 9
 • 3 db eb ellenőrzése során, mindegyik rendelkezett az előírt védőoltással.

Az egyes ingatlanok ellenőrzésén túlmenően a közterület-felügyelők ellenőrizték a környék közterületein a kutyával való veszélyeztetés szabálysértését, mely ellenőrzések során a kutyákat sétáltató személyek minden esetben betartották a vonatkozó jogszabályi előírásokat. Az ellenőrzés során kóbor ebek közterületi jelenlétét nem tapasztalták a közterület-felügyelők.

Az előzőekben részletezetteken kívül a társszervek és tárhatóságok tevékenységéről külön kimutatás készül.

– Dobos Tímea szóvivő, M.M.J.V. Polgármesteri Hivatal –
hirdetés


hirdet�s