A magyar nyelvtanulók anyanyelvi oktatótól tanulnának

Egyre népszerűbb lesz az angol a magyar nyelvtanulóknál, a német viszont rendkívüli mértékben visszaesik a következő években. A többi között ez derült ki abból az internetes hallgatói felmérésből, amely a nyelvtanulás jelenét és jövőjét vizsgálta. A megkérdezettek fele a kommunikációt, másik fele az írás -olvasást tartja fontosabbnak, és nagy többségük szerint idegen anyanyelvű tanártól a legjobb nyelvet tanulni.

Országos hallgatói felmérést végzett az OKLEVEL.HU Országos Jelentkezési Központ az idegennyelv-tanulás jelenéről és jövőjéről. Összesen 500 nyelvet tanuló felnőtt töltötte ki az internetes kérdőívet és a válaszadók nem, életkor, lakhely és végzettség szempontjából vegyes összetételűnek tekinthetők.

A tanulók kétharmada véli úgy, hogy az elkövetkező években az angol nyelv a mostaninál is népszerűbb lesz. A válaszadók 15 százaléka szerint az olasz, francia és spanyol nyelv, néhány százalékuk szerint pedig az egzotikus nyelvek piaci szerepének erősödése lesz jellemző. Az elemzőket is meglepte, hogy a német nyelv csupán a tanulók 2 százaléka szerint nyer teret az előttünk álló években- mondta a Független Hírügynökségnek Zsiga Henrik, az OKLEVEL.HU Országos Jelentkezési Központ vezetője.

A kutatás egyik meglepő eredménye szerint a válaszadók fele véli úgy, hogy a beszéd és a szövegértés elsajátítása fontosabb, mint az írásé és olvasásé. Ez ellentmond a magyar nyelvoktatási hagyományoknak. A válaszadók másik fele szerint a két terület egyformán fontos, és figyelemreméltó, hogy egyetlen olyan válasz sem érkezett, amely szerint az írás és az olvasás szerepe fontosabb lenne, mint a beszédé és a szövegértésé. A felmérés arra is rámutatott, hogy a tanulók véleménye szerint a a beszéd oktatásával és gyakoroltatásával állnak leginkább hadilábon a magyar iskolák és nyelviskolák. Ugyancsak fontos eredménye a kutatásnak, hogy a tanulók kétharmada szerint idegen anyanyelvű tanártól a legjobb nyelvet tanulni.

A nyelvtanuláson belül a szavak elsajátításával kapcsolatban is meglepő eredmény született. Szinte ugyanannyian gondolják szörnyűséges, őrjítő feladatnak, mint amennyien a nyelvtanulás legszórakoztatóbb részének tartják. A válaszadók többsége nekilátna interneten keresztül is a nyelvtanulásnak, és még kiemelkedőbb hányada hangsúlyozza a szakmai nyelvek szükségességét.

A válaszadók több mint fele elsősorban munkájához használja az idegen nyelvet, és csak ezután jön motivációként az utazás és a szórakozás. Az elemzés – az előrejelzésekkel szemben – arra is rámutat, hogy a tanulók szerint a nyelvtanulás éppúgy szándék, mint pénz kérdése.