A legnagyobb csapás

Az augusztus közepi felhőszakadásból adódó károk nyomán a legtöbb bejelentés Szikszóról és Edelényből érkezett, de mintegy 11-15 településről még a mai napig is folyamatosan keresik a károsult lakosok a biztosítójukat.

A biztosító társaságok tájékoztatása szerint a kárfelmérések javában zajlanak, többüknél a kárelőlegek, kárösszegek kiutalása is megkezdődött.

Idén hat, az átlagostól jelentősebb felhőszakadásos káresemény következett be, köztük a legnagyobb a mostani volt. Ennek nyomán, nem csak arra voltunk kíváncsiak, hogy hogyan, milyen összegben alakulnak a kárbejelentések és felmérések, de arra is: vajon többen kívánnak-e biztosítást kötni ingó, ingatlan vagyonuk védelmére. A válasz meglehetősen változatos, ugyanis benne van az igen, mert hogy nő az ügyfelek száma, ugyanakkor ez nem jelentős mértékű. Ennek okát abban látják a biztosítók, hogy az állami segítségnyújtás révén az emberek nem érzik szükségét a lakásbiztosítás meglétének.

Más a helyzet ugyanakkor az ártéren épület házak tulajdonosainál, akik kockázatos ügyfelekként szinte képtelenek lakásbiztosítást kötni, vagy legalábbis a biztosító rizikó-arányos díjait nem tudnák megfizetni, lévén a társaságoknak húsz-harmincszoros kockázatot jelentenének ezek az ügyfelek.

Víz, kár és milliók

Az idei hat jelentős felhőszakadás okozta károsodásokból, a mostani volt a legnagyobb.

Idén hat jelentős, az átlagot meghaladó esőzésből származó káresemény történt, amiből három kiemelkedően nagy volt. Egyes biztosító társaságoknál olyan nagy mennyiségben érkeztek be kárbejelentések, hogy azok összege, azaz a kifizetések, már most meghaladják a tavalyi egész évit.

Az Aegon Biztosító Rt. adatai szerint a megyénkből idén eddig 2500 kárbejelentés érkezett 190 millió forint értékben, míg az augusztus közepi esőzések nyomán 600 biztosított károsodott 42 millió forint összkár értéket képviselve. A legtöbb kár Edelényből érkezett a biztosítóhoz, szám szerint 200 darab, Szikszóról fele ennyi, míg más érintett településekről nagyjából egyformán 30-40 darab károkról tettek bejelentéseket az ügyfelek. Mint azt Drevenka Edit, az Aegon kommunikációs igazgatója elmondta: a legnagyobb kár 1 millió forint, míg az átlagkár 50-100 ezer forint körül alakulnak.

Kicsi, de sok

Ez utóbbi adat a többi társaságnál is hasonlóan alakul. Vagyis a károk átlag összege nem alakul kiemelkedően, mégis az augusztus közepén lehullott jelentős csapadék okozta az idei évben a legjelentősebb, legtöbb kárt.

Allianz-Hungária Biztosító Rt.-hez pontosan 333 darab villámcsapás, árvíz, iszapolódás, kerítéskidöntés, és hasonló sérülések kapcsán tettek bejelentést, amiből eddig 210 esetet dolgoztak fel, illetve hamarosan megkezdik az előlegek utalását. Dr. Horváth Gyula, területi igazgatóhelyettes tájékoztatása szerint az összkár érték 75 millió forint, a legnagyobb kár 6-700 ezer forintos. A Hunáriához Szikszóról érkezett a legtöbb bejelentés, de Edelény, Alsóvadász környékén is sok ház, porta károsodott, míg Ózd és környékén főként villámcsapáskárok történtek. Jóllehet pontos kimutatás még nem készült, de az igazgatóhelyettes az adatok alapján 120 millió forintra tette, az idei évben eddig viharkárra kifizetett összeget.

Nem végleges

Ezek a számok egyébiránt még most sem tekinthetők véglegesnek, ugyanis a kárbejelentések még most is folyamatosan érkeznek, igaz ezek főként kisebb sérülésekről szólnak, s számottevően nagy bejelentési mennyiségre már nem számítanak a biztosítók.

Ennek ellentmond ugyanakkor az OTP-Garancia Biztosító Rt., ahol éppen tegnapelőtt érkezett be az átlagkár mértéktől jelentősen eltérő bejelentés, egy félmillió forint környékén alakuló kárról. Nagy Sándor biztosítás szakmai osztályvezető tájékoztatása szerint eddig 180-190 közötti felhőszakadásból eredő kárbejelentés érkezett, ezek között két kiemelkedő, több százezer forintos káresemény található.

OlKa