A legjobb a minõségügyi helyzet a dél-alföldi kórházakban, a legrosszabb a fõvárosi és Pest megyei intézményekben

A legjobb a minõségügyi helyzet a dél-alföldi kórházakban, a legrosszabb a fõvárosi és Pest megyei fekvõbeteg intézményekben – a többi között ez derül ki az Egészségbiztosítási Felügyelet (Ebf) hétfõn nyilvánosságra hozott felmérésébõl. A hatóság a kórházak mellett vizsgálta a szakrendelõk kiegészítõ szolgáltatásait, elõjegyzési rendszereit is. Ennek alapján például a szakrendelõk több mint 10 százalékánál nem lehetséges, hogy a betegek fénymásolatot kérjenek kartonjaikról, ahol lehet, ott a fénymásolat országos átlagára 613 forint.

113 kórház 189 telephelye válaszolt az Ebf 2009-ben elküldött kérdéseire. A kapott adatok alapján a felügyelet 19 olyan mutatót dolgozott ki, amelyek alapján összehasonlították a kórházak minõségellenõrzési, minõségfejlesztési rendszereit, az adatkezelési eljárásaikat, a gazdálkodásukat és a betegek elégedettségét.

A vizsgálat alapján kiderült, hogy a dél-alföldi régió kórházai 9 mutató szerint is legjobb értékeket érték el. A nyugat-dunántúli régió szintén pozitív képet mutatott több szempont alapján, a központi régió, tehát a Pest megyei és fõvárosi kórházak viszont csak két mutatónál értek el kiemelkedõ eredményt, viszont több szempont alapján az utolsók között szerepeltek.

A felmérésbõl a többi között kiderült az is, hogy az ország kórházainak csupán 19 százaléka teszi közzé a szakmai és pénzügyi beszámolóját. Csak az ötödénél mûködik úgynevezett vértranszfúziós bizottság, viszont 90 százalékuknál létezik informatikai eljárásrend és 94 százalékuknál kötelezõ a kórházi dolgozóknak olyan azonosítót használniuk, amelyen a nevük és a beosztásuk szerepel.

A szakrendelõkre vonatkozó felmérés kérdéseire az országban mûködõ járóbeteg-ellátók 85 százaléka válaszolt. Ennek alapján például megállapítható, hogy a szakrendelõk 91 százalékának van térítési díj szabályzata, viszont harmadában ezt nem teszik közzé, tehát a betegeknek el kell kérniük. A betegek egészségügyi dokumentációjának fénymásolatáért egyébként az országban nagyon eltérõ összeget kérnek a rendelõk: míg például a Dél-Alföldön ez 180 forint addig az Észak-Alföldön és Nyugat-Dunántúlon több mint ezer forint.

Az Ebf adatai alapján a szakrendelõk több mint 90 százalékánál lehet telefonon idõpontot kérni, viszont kevesebb mint a felénél mondják meg negyed órás pontossággal, hogy mikor fogadja majd az orvos a beteget. A szakrendelõk 53 százalékában van internet, 62 százaléka akadálymentesített és kétharmadában van büfé. A kisebb járóbeteg-ellátók 43 százalékában, a nagyabbak 58 százalékában van pelenkázó, viszont csak minden 9. nagyobb szakrendelõben van szoptatásra is alkalmas külön baba-mama szoba.

A vizsgálat szerint a nagyobb, 200 óra fölötti heti óraszámmal rendelkezõ szakrendelõkben nagyobb arányban van internet, és telefon-elérhetõség. A kisebbeknél viszont alacsonyabb a fénymásolási díj, több az akadálymentesített telephely és pontosabbak a megadott elõjegyzési idõpontok.Sporthírek