A legfontosabbak a diákmunkáról

A legfontosabbak a diákmunkáról
Dolgoznál diáként de nem tudod, hogy milyen szabályok vonatkoznak rád? Röviden összefoglaljuk a legfontosabbakat.

A munkaszerződés tartalmi elemei

Ahogy azt a Munka Törvénykönyve megfogalmazza, a 18. életévüket be nem töltött diák munkavállalók munkaszerződésének minden esetben tartalmaznia kell az alapbért, a munkakört, a munkavégzés helyét, a napi munkaidőt, valamint a munkaviszony időtartamát. A szerződés érvényességéhez minden esetben tartalmaznia kell a törvényes képviselő hozzájárulását, amennyiben a munkavállaló 18 év alatt van. Ha ez kimarad, akkor a munkaszerződés érvénytelen lesz.

Fontos, hogy a tanuló tudja, hogy a munkaadója teljesítette-e a bejelentési kötelezettségét az adóhatóság felé, mivel enélkül a tanuló feketén dolgozik, ami jogszabályba ütközik. Ezt Ügyfélkapun keresztül bármikor ellenőrizheti.

A 18 év alatti munkavállaló napi 8 órában dolgozhat maximum, és éjszakai műszakban nem dolgozhat, ami este 22 órától reggel 06 óráig értendő. Minden héten 2 pihenőnapot kell biztosítani a számukra, valamint 2 munkanap között minimum 12 óra pihenőidő kell, hogy elrendelésre kerüljön. A munkavégző diákoknak is jár az éves szabadságból, ami részarányosan illeti meg őket a ledolgozott idő után.

A diákok dolgozhatnak egyszerűsített foglalkoztatás és alkalmi munka formájában is. Mezőgazdasági és turisztikai idénymunkánál ugyanazzal a munkáltatóval legfeljebb évi 120 munkanapra, alkalmi munkánál legfeljebb öt egymást követő napra, egy hónapon belül legfeljebb 15 napra, évente pedig legfeljebb 90 napra terjedhet ki a munkaviszony.

Az iskolaszövetkezeti foglalkoztatás keretében történő munkavégzés esetében a Polgári Törvénykönyv (Ptk) ide vonatkozó pontjai az irányadóak. Ez a fajta foglalkoztatás az iskolaszövetkezet és a diák között jön létre, aminek értelmében egy külső munkaadónál végzi el a meghatározott munkát. Az ezekkel kapcsolatos tudnivalókat, jogokat, kötelezettségeket minden esetben írásban, az iskolaszövetkezet és a diák közötti külső szolgáltatásra vonatkozó tagsági megállapodásban kell rögzíteni. Ennek tartalmaznia kell a diák által betöltött munkakört, a munkavégzés helyét, az elvégzett munka díjazását, ami nem lehet kevesebb, mint a mindenkori kötelező minimálbér vagy a garantált bérminimum.

A felek megállapodhatnak napi-, heti-, havi-, illetve teljesítménybérben egyaránt, ezt minden esetben a írásban rögzíteni kell, illetőleg ez nem lehet kevesebb, mint a jelenkori minimálbér, ami 8 órás foglalkoztatás esetén bruttó 138.000 Ft.

– PR cikk –

Címkék: