„A közigazgatás formálása felemelő feladat számomra”

Akt.:
Társy József
Társy József - © Fotó: Kozma István
Miskolc – A megyeszékhely érdekében végzett közéleti tevékenységével érdemelte ki a díjat. Miskolc kitüntetettje: Társy József, a Szemere Bertalan közéleti díj birtokosa.

Ebben az esztendőben Társy József, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal kabinetvezetője érdemelte ki „a város érdekében végzett közéleti tevékenysége” révén a Szemere Bertalan közéleti díjat. Amikor találkoztam a díjazottal, két dolgot vetett előre. Az egyik, hogy végtelenül megtisztelő dolog egy olyan díj birtokosának lenni, amely egy olyan személyiségről kapta a nevét, mint Szemere Bertalan, aki „megyénk szülötte, itt végezte tanulmányainak jelentős részét, itt volt jogászgyakornok, a megye alispánja volt, majd képviselője az országgyűlésben, aktív részese volt Borsod vármegye társadalmi életének formálásában, és – nagyon fontos dolog – az ország belügyminisztere, majd miniszterelnöke volt”. A másik dolog, amit a díjazott fontosnak tartott megjegyezni, hogy „bármilyen elismerésről is legyen szó, melyet valamilyen módon egy személyhez kötnek, egy személy kap meg, a mögött a legtöbb esetben egy egész csapat áll, így a siker, az elismerés is a csapaté. Köszönöm a „csapatomnak”, kollégáimnak és családomnak, hogy mindenkor mellettem álltak és állnak munkámban, azon túlnyúló közéleti tevékenységemben…”

Az új dolgok kialakítása, az innovatív sarokkövek elhelyezése nagyon fontos tett.” Társy József

Történelmi feladatok

Társy József, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal kabinetfőnökeként részese egy teljesen speciális feladatnak, amelyet ő maga így foglal össze: „Az államigazgatás olyan mértékű átalakításának levezénylésében van lehetőségem tevékenyen részt venni, amely példa nélküli – nyugodtan kijelenthetjük – még az Európai Unió történetében is. Ebben közreműködni, feladatot ellátni végtelenül jó érzés, mert az új dolgok kialakítása, innovatív sarokkövek elhelyezése nagyon fontos tett, amelyre később stabilan lehet majd építeni.”


Nem annyira a nyilvánosság előtt folyik az a döntően operatív munka, amelyben Társy József a „derékhadban küzd”, a megye és döntően Miskolc nemzetgazdaságilag kiemelt beruházásainak előmozdítása érdekében. „Fontos, hogy Miskolc jelenlegi és előkészületben lévő ipari területeire érkező befektetők számára az engedélyeztetési folyamatok gyorsak és gördülékenyek legyenek.”

Közoktatás, szakmai képzés

„Kiemelkedő dolog életemben, pályafutásomban – és egyben nagy szerencsémnek is tartom –, hogy az elmúlt évtizedek alatt lehetőségem adódott az államigazgatás valamennyi szintjén munkálkodni, és tapasztalatokat szerezni – mondta. Több egyetem, főiskola vendégoktatójaként a saját tudásom, tapasztalataim átadásán túl megismerhetem a hallgatók világról alkotott képét, szakmai meglátásait, amely sokat segít saját tevékenységemben mind a mai napig.”

Társy József a közoktatás területén is aktívan tevékenykedik, főként erről, illetve a szakoktatásról írt és publikált tanulmányokat, szakmai cikkeket. Szerkesztője volt – és több fejezetének írója is – a hátrányos helyzetben élők társadalmi felzárkóztatását, mobilitását elősegítő megyei stratégiájának. Tagja több régiós és megyei szervezetnek, amelyek főként pátriánk társadalmi, gazdasági fejlesztését tűzték ki célul, illetve a képzés, szakképzés megszervezésével foglalkoztak, foglalkoznak.


„1999 és 2002 között az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont Észak-magyarországi Irodájának vezetőjeként elláthattam a régió – és ezen belül Miskolc – oktatásirányítását. Utána a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara oktatási és szakképzési igazgatója lettem. Ebben a pozícióban is sikerült közreműködöm a megyeszékhely fenntartói, tanügyigazgatási tevékenységében, szervezésében. Igen fontosnak tartom, hogy 2015-ben részese lehettem Miskolc oktatási koncepciójának elkészítésében” – tette hozzá Miskolc Szemere Bertalan díjasa.

„Mindenkor úgy végzem hivatali, szakmai és közéleti munkám, hogy azzal segítsem szűkebb és tágabb környezetem előrehaladását. Bármilyen tevékenység felé vezéreljen is a sors, a közigazgatás formálásában való részvétel felemelő feladat volt és marad számomra…”

– ÉM-SZB –