A kivágott fától nem látni az erdőt

Miskolc – A falopások, illegális fakitermelések visszaszorítása érdekében fokozott ellenőrzésekbe kezd a megyei rendőr-főkapitányság.

A fokozott és rendszeres ellenőrzések legfőbb célja, hogy megóvjuk természeti kincseinket, megfékezzük az illegális fakitermeléssel okozott természetkárosítást, és gátat szabjon a lakosságot érintő és irritáló cselekmények elkövetésének.

A főként idényjelleggel előforduló és társadalmi problémaként jelentkező fatolvajlások visszaszorítására a rendőri ellenőrzéseken túlmenően természetesen társadalmi összefogásra is szükség van. Mivel a jelenség elleni fellépés természetszerűen nemcsak rendőrségi kompetencia, ezért más hatóságok és társszervek tevékeny közreműködő munkája is szükséges.
A feladatok összehangolása és a fellépés hatékonyságának növelése érdekében a Rendőr-főkapitányság és a területileg illetékes 10 Rendőrkapitányság vezetői 2008. szeptember 30-án egyeztetést tartottak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóságának Vezetőjével.

A találkozón a rendőrségi szakemberek az erdőfelügyelőség vezetőjével egyeztették a területi és helyi szintű lehetőségeket, a jogsértések elleni fellépés módját, konkretizálták az erdőfelügyelők illetékességébe tartozó egyes erdőterületeket.

Együttműködés – hatékonyság

• A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság mezőőrökkel, polgárőrökkel, erdészekkel és más szervekkel együttműködve, közös akciók keretében kívánja megakadályozni a jogtalan fakitermeléseket.
• A falopásokhoz kapcsolódó bűnestek visszaszorítása érdekében a rendőrség minden törvényes eszközt felhasznál. A jogalkalmazói gyakorlat egységesítése érdekében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság Büntető Kollégiuma 2006. február 25-én adta ki azt az állásfoglalást, mely szerint a falopáshoz használt átalakított gépjárműveket, eszközöket mérlegelés nélkül le kell foglalni, azokat a bíróság elkobozza. Az országban ezt a gyakorlatot először az Ózdi Rendőrkapitányság vezette be, ami más kapitányságokon is gyakorlattá vált. Az eddigi tapasztalatok szerint az ilyen jellegű jogsértések számát csökkenti, ha a rendőrség lefoglalja azokat az eszközöket, amelyeket a bűncselekményeknél használtak az elkövetők, adott esetben fűrészt, baltát, autót egyéb szállítóeszközöket.
• A rendszeres közúti ellenőrzések során kiemelt figyelem vetül a színesfém- és hulladékszállítmányok származás igazolásának ellenőrzésére is.

Jó tudni: Teljes körű ellenőrzés!

• Amennyiben a falopáshoz használt jármű nem rendelkezik hatósági jelzésekkel, illetve más járműre kiadott rendszámtábla van felszerelve a büntetőeljárás keretében, vizsgálni kell az egyedi azonosító jel meghamisításának bűncselekményét is.

• A törvény az eltulajdonított fa megvásárlóját is bünteti, amennyiben tudomást szerzett arról, hogy az bűncselekmény, vagy szabálysértés útján került az értékesítő birtokába. A rendőrség ezúton is felhívja a figyelmet, hogy az érintettek az eljárás elkerülése érdekében győződjenek meg a fa eredetéről, kérjenek róla számlát, szállítólevelet, vagy más egyéb a fa eredetét, igazoló okiratot.

• Az erdőről és az erdő védelméről szóló1996. évi LIV. törvény (Evt.) rendelkezései alapján:

1. Erdei faanyag kitermelése:

Szabályosan is csak az erdészeti hatóság engedélyével történhet, a fakitermelést végzőnek a helyszínen (erdőben) is rendelkeznie kell a hatósági engedéllyel. Az engedély az adott területen erdőgazdálkodó személy vagy szervezet részére szól.

A fakitermelési munka végrehajtója köteles az engedély egy példányát a munkavégzés során magánál tartani és azt az erdészeti hatóság képviselőjének felszólítására bemutatni.

A fenti előírásokat megsértőkkel szemben erdőgazdálkodási bírság alkalmazásának van helye, mértéke 50.000 – 500.000 forintig terjedhet. A bírság ismételten is kiszabható.

2. Az erdő látogatója általi jogosulatlan fakitermelés:

Amennyiben az erdő látogatója (gyakorlatilag a tulajdonoson és az erdőgazdálkodón kívül mindenki más) fakitermelést végez anélkül, hogy arra jogosult lenne, az erdővédelmi bírság összege a kitermelt faanyag minden köbmétere után harmincezer forint. Az erdővédelmi bírság legkisebb mértéke ötezer forint, legnagyobb mértéke kétszázezer forint.
Az erdővédelmi bírság – az erdei életközösség veszélyeztetése vagy károsítása miatt – a szabálysértési vagy büntetőeljárástól függetlenül kiszabható.

3. Erdei faanyag szállítása:

Az erdőgazdálkodó az erdei fa és egyéb erdei termék (a továbbiakban: erdészeti termék) erdőterületről történő elszállítása alkalmával köteles annak származását igazolni. Az igazolásnak tartalmaznia kell:

a) az erdőgazdálkodó nevét, székhelyét;
b) az erdészeti termék fajtáját, annak természetes mértékegységben megjelölt mennyiségét, továbbá a külkereskedelmi forgalomba kerülő termék esetén a nemzetközi kötelezettségvállalásnak megfelelő tanúsítványt;
c) az erdészeti termék származásának helyét;
d) a szállítás időpontját.
Az igazolást az erdei termék szállítója köteles a szállítás során magánál tartani és azt a hatóság képviselőjének felszólítására bemutatni.
Amennyiben a szállító fenti kötelezettségének nem tesz eleget, az az erdőgazdálkodási szabályok megsértésének minősül és vele szemben erdőgazdálkodási bírság kiszabásának van helye.

Kimutatás

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén az illegális fakitermeléssel kapcsolatosan 2008. szeptember 01-28. közötti időszakban tartott fokozott ellenőrzések alapján a rendőrök 854 intézkedést foganatosítottak, melynek során:
• 183 fővel szemben csaknem 1,2 millió forint helyszíni bírságot szabtak ki,
• 113 esetben tettek szabálysértési feljelentést
• 5 fő – elfogatóparancs által – elrendelt elfogását hajtották végre,
• további 9 főt állítottak az illetékes hatóságok elé,
• 2 ügyben kezdeményeztek eljárást bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt.

B-A-Z. MRFK: Kommunikációs Iroda

Címkék: , , ,