A Kisgyőri Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése

A Kisgyőri Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése

A Széchenyi2020 program keretében befejeződött a Kisgyőri Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése.

A Miskolci Tankerületi Központ a mai napon befejezte projektjét a Kisgyőri Általános Iskolában, melynek célja az intézmény infrastrukturális fejlesztésén keresztül az eredményesség és az inkluzív oktatás (nyitottságra ösztönző nevelés) fokozása és a nyújtott szolgáltatások színvonalának növelése, ezzel biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést. A projekt 23,5 millió Ft európai uniós támogatás segítségével valósult meg, az Emberi Erőforrások Minisztériumának „Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” c. felhívása (EFOP–4.1.3-17) alapján.

A beruházás célja a minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése. További célja a helyi szükségletek kielégítésére irányuló, racionális és hatékony működést biztosító korszerű nevelési, oktatási környezet kialakítása, különösen a tanulást segítő és közösségi terek tekintetében.

A projekt során az intézményben az alábbi fejlesztések valósultak meg:

  • lámpatestek cseréje
  • festési munkálatok
  • fafelületek mázolása
  • térburkolás
  • zsindelyezés fa tartószerkezettel
  • infokommunikációs és részleges akadálymentesítés

A Kisgyőri Általános Iskolában megvalósult fejlesztések elősegítik a hatékonyabb nevelői munkavégzést, komfortosabb körülményeket teremtenek a diákok számára, ezáltal is segítve az oktató-nevelő munka színvonalasabb végzését.

A részleges akadálymentesítés kialakítása nagy lépés az intézmény megváltozott képességű tanulóinak és vendégeinek teljes esélyegyenlősége felé.

– PR cikk –

Címkék: