A kampánypénzzel el kell számolni

Akt.:
Illusztráció - Az urnabontás után kezdődhet majd a szavazatok és a százalékok számolgatása
Illusztráció - Az urnabontás után kezdődhet majd a szavazatok és a százalékok számolgatása
Miskolc – Az Állami Számvevőszék is ellenőrzi a kampánypénzek jogszerű felhasználását.

Az Állami Számvevőszéknek (ÁSZ) nemcsak a kampánypénzek ellenőrzésében, hanem a politikai hirdetésekkel kapcsolatban is fontos szerepe van – nyilatkozta az ÁSZ főtitkára az április 8-ai országgyűlési választást megelőző kampányidőszak kezdetén.

A számvevőszék utólagos, pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzést végez.” Holman Magdolna

Holman Magdolna jelezte: az ÁSZ-nak a választást követő egy éven belül kell ellenőriznie a választáson induló és azon mandátumhoz jutó jelöltek, valamint az egy százalék feletti listás eredményt elérő jelölőszervezetek választásra fordított pénzeszközeinek felhasználását. A számvevőszék utólagos, pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzést végez, amelyet a jelöltek és jelölőszervezetek elszámolásaira, bizonylataira, egyéb dokumentumaira, valamint közzétett adataira alapoz.

Lemondhat róla

A kampánytörvény értelmében idén az egyéni jelöltek 1 millió 25 ezer 14 forint támogatásra jogosultak, de a jelölt a támogatás igénybevételéről lemondhat az őt jelölő párt javára. A támogatást a Magyar Államkincstár (MÁK) bocsátja rendelkezésre.

A pártlistát állító pártok 1,02 milliárd forint 15 százalékával megegyező összegű támogatásra jogosultak, ha például legalább 27 egyéni választókerületben jelöltet állítottak. Ha viszont minden egyéni választókerületben állítottak jelöltet, akkor az összeg 60 százaléka számolható el. Külön előírás vonatkozik a nemzetiségi listát állító országos nemzetiségi önkormányzatokra. Ezek idén együttesen 1 milliárd 19 millió 888 ezer 699 forint 30 százalékával megegyező összegű támogatásra jogosultak, azaz mintegy 306 millió forintra.

Az elszámolás és ellenőrzés szabályai szerint az egyéni választókerületi képviselőjelöltnek az országgyűlési képviselők választásának egyéni választókerületi eredményének jogerőre emelkedését követő 15 napon belül elszámolást kell benyújtania a kincstárhoz.

Elszámolás

Ha ez a módosítás nem történik meg, lehetséges, hogy 2018-ban több száz kamupárt is elindul.” László Róbert

A pártlistát állító pártnak – amennyiben lemondott támogatásban részesül, és megállapodást kötött – az országgyűlési képviselők választásának listás választókerületi eredményének jogerőre emelkedését követő 15 napon belül minden általa felhasználható, lemondott támogatásról egy összesített elszámolást kell benyújtania a MÁK-hoz. A kincstár az általa lefolytatott ellenőrzés során dönt arról, hogy a támogatás felhasználása szabályszerű volt-e.

A választásra fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegét, forrását és felhasználásának módját minden jelöltnek és jelölő szervezetnek a választás utáni 60 napon belül a Magyar Közlönyben nyilvánosságra kell hoznia.

Ha nem időben

Az a jelölt, aki határidőben nem számol el a támogatással, az az összeg kétszeresét köteles befizetni. Aki határidőben elszámol, de a kincstár azt nem fogadja el, a nem megfelelően elszámolt támogatás kétszeresét köteles befizetni. Ha a jelölt nem szerzi meg az egyéni választókerületben leadott érvényes szavazatok legalább két százalékát, illetve a választási eljárásról szóló törvény alapján kiesik – kivéve, ha a szavazás előtt elhunyt –, köteles a támogatást a kincstárnak visszafizetni.

Az a pártlistát állító párt, amely az egyéni választókerületi jelölt által rendelkezésre bocsátott támogatással határidőben nem számol el, a támogatás kétszeresét köteles befizetni. Az a párt, amelyik határidőben elszámol, de a kincstár azt nem fogadja el, a nem megfelelően elszámolt támogatás kétszeresét köteles befizetni.

Hegyi Erika


Szükséges volt a változás

László Róbert, a Political Capital választási szakértője szerint 2017 őszén a jogszabály-módosítás szükséges, de nem elégséges lépést tett a tényleges politikai ambícióval nem rendelkező pártok burjánzása ellen. Ha ez a módosítás nem történik meg, lehetséges, hogy 2018-ban több száz kamupárt is elindult volna, de a jelenlegi 23-as szám is jelzi, hogy nem sikerült megtalálni a „kamupártok” ellenszerét.

– Átalakult a jelöltállítás: a korábbiaknál jóval könnyebb egyéni jelölteket és listát állítani, ami önmagában serkenthetné is a demokratikus versengést. Az átalakult kampányfinanszírozás szabályai azonban olyan motivációt (a többes ajánlás és az ajánlóív bevezetése pedig olyan eszközt) adtak a visszaélésekhez, hogy azok még a 2010-ig tartó időszakhoz képest is elterjedtebbek – jelezte a választási szakértő.