„A jövőben is megtaláljuk fontos feladatainkat”

A jubileumi rendezvényen
A jubileumi rendezvényen
Encs – Húszéves az Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség (ATÖSZ).

Az eddig elvégzett munkát összegezték pénteken a szövetség vezetői és tagjai Encsen, a városháza dísztermében megrendezett jubileumi rendezvényen.

Keressük működésünk további forrásait.” Béres László

Béres László, az ATÖSZ ügyvezetője emlékeztetett: a megalakulás után kezdetben sok nehézséggel kellett szembenézniük. Ebben az időszakban nagy segítséget jelentett a már korábban létrejött Abaúj Térségi Gazdasági és Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, amely rendelkezett operatív szervezettel és minimális infrastruktúrával.

1997 és 2000 között a tervezési munka mellett, a kínálkozó pályázati lehetőséget maximálisan kihasználva, beruházások koordinálásában vállalt jelentős szerepet a szervezet.

Életükben változást jelentett a kistérség kettéválása, amely 2003-ban kezdődött. Létrejött a többcélú kistérségi társulás, és a szövetség is alkalmazkodott az új kihívásokhoz. A foglalkoztatás és képzés területén nagyon sok feladat és lehetőség kínálkozott számukra, de ez csak egy szeletét adta a tevékenységüknek.

Jóakarat

Az ügyvezető kiemelte: a szervezetet alkotó önkormányzatokat képviselő polgármesterek részéről minden esetben megmutatkozott a jóakarat és segítő szándék, de kiváló kapcsolatban állnak a regionális megyei partnerszervezetekkel is. Kiemelt szerep jut a magyar–szlovák határ térségében elhelyezkedő önkormányzatoknak, elsősorban Kenyhecnek és Szepsinek.

Teljesítette

– Erőfeszítéseket tettünk több alkalommal, hogy a térség rossz munkanélküliségi mutatóin enyhítsünk a Kenyheci Ipari Parkban megnyíló munkalehetőség által. Sajnos megtapasztalhattuk, hogy a térségünkben élő munkaerő mobilitása, motiváltsága és szakmai felkészültsége nem teszi lehetővé a tömeges foglalkoztatást – fogalmazott Béres László, hozzátéve, a szervezet teljesítette az alapító okiratban megfogalmazott célokat, és a jövőre nézve is megtalálja feladatait a térség szolgálatában. Keressük a működésünk további forrásait, így például a határon átnyúló Interreg program keretében. Valamint részt veszünk a Via carpatia EGTC gesztorságában beadandó gigaprojekt tervezésében.

– ÉM-HE –


Aktuális fejlesztések

A jubileumi rendezvényen Szeles András, Encs polgármester köszöntötte a jelenlévőket. Köszöntőt mondott Rakaczki Zoltán, a TÖSZ elnöke. Beszédet mondtak dr. Hörcsik Richárd és Demeter Zoltán országgyűlési képviselők. A megye aktuális területfejlesztési programjairól Török Dezső, a B.-A.-Z. Megyei Közgyűlés Elnöke adott tájékoztatást.