A hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásáért Mérán

Méra – A mérai Dayka Gábor Általános Iskola 2015. május 15-én látott hozzá az „Innovatív iskolák fejlesztése a Mérai Dayka Gábor Általános Iskolában” című projekt megvalósításához.

Ennek keretében iskola célja, hogy a nagyszámú halmozottan hátrányos helyzetű tanulóinak különböző programok, foglalkozások és tanórán kívüli tevékenységek révén lehetőséget biztosítsanak felzárkózásukra, aminek köszönhetően fejlődhetnek tanulmányi és szociális kompetenciáik. A projektmegvalósítás során szerzett sikerélményeik hozzájárultak a magasabb színvonalú és eredményesebb oktatáshoz.

ÉM
hirdetés


hirdet�s