A hátrányok leküzdése a cél Halmajon

Halmaj – „Ezt egy életen át kell játszani”. Ez a címe annak az Európai Unió által támogatott programnak, melyen a halmaji önkormányzat, a helyi általános iskola és a közösségi ház közel 50 millió forintot nyert.

A projektindító tájékoztatót a településen a napokban tartottak. Itt elhangzott: a program elősegíti a településen élő gyermekek kulcskompetenciáinak megerősítését, s ezáltal hozzájárulhat az iskolai rendszerbe történő könnyebb integrálódásához. Különösen fontos cél a térségben élő hátrányos helyzetű, valamint halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek (például roma származású gyermekek, valamint az iskolai oktatásból lemorzsolódottak, alacsony végzettségűek) esélyegyenlőségének megteremtése, iskolarendszerbe integrálásának elősegítése, továbbtanulási esélyeik növelése. Ennek érdekében a jövőben tehetséggondozó és közösségfejlesztő programokat, műhelyfoglalkozásokat, táborokat, szakköröket, múzeumlátogatásokat, könyvtári foglalkozásokat tartanak a gyermekek számára, a pedagógusok pedig szakirányú képzésen vesznek részt.