A füzérradványi Károlyi-kastély az egész települést magával húzhatja

Akt.:
A füzérradványi Károlyi-kastély
A füzérradványi Károlyi-kastély - © Fotó: BG
Füzérradvány – Füzérradvány neve a településen található Károlyi-kastély miatt jól cseng a turisták körében is, de mindez hiába, ha jelen állapotában az épület nem nevezhető igazán turistabarátnak.

2,6 milliárd

Van esély azonban a megújulásra, illetve kicsit több is, mint esély, hiszen a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram keretében összesen 2,6 milliárd forintot fognak a füzérradványi Károlyi-kastély felújítására fordítani – tudtuk meg dr. Virág Zsolttól, a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram miniszteri biztosától

– A program keretében egy-egy magyarországi várra vagy kastélyra maximum 1,5 milliárd forintot ad az Európai Unió – mondja dr. Virág Zsolt. – Ez egy nagyon szép összeg, azonban ez Füzérradvány esetében kevés ahhoz, hogy mindazok az elképzelések megvalósuljanak, amelyeket a program előkészítése során elterveztünk. Éppen ezért állami támogatáshoz is folyamodtunk. Kérésünk meghallgatásra talált, további 1,1 milliárdot kapunk az államtól ahhoz, a füzérradványi Károlyi-kastély 2019-re turistacsalogató látványosság legyen.

Itt tartani

A kastély esetében nem csupán az épületre fordítanak majd gondot, hanem annak környezetére is.

– Természetesen, hiszen az egyik nem is lehetne meg a másik nélkül – mondja dr. Virág Zsolt. – A fejlesztés során teljes tető- és homlokzati helyreállítást fogunk majd elvégezni, valamint részleges belső helyreállítás is történik restaurálással. Részben felújítják majd a déli szárny alatti pinceszintet. A Hubertus-teremben alakul majd ki a fogadótér, ahol pénztár, információs pont és ajándékbolt kap majd helyet. Az egykori nagy ebédlő ad majd helyet a rendezvényeknek, az egykori kis ebédlőben pedig egy, a kastély történetéhez illő korabeli hangulatú kávézó létesül majd. Megvalósul majd a kilátótorony szerkezetének a megerősítése, megtörténik a tetőterasz helyreállítása, illetve létrejön egy úgynevezett zöld terasz is. Ezzel együtt megvalósul a kastély környezetének részleges helyreállítása. A munkálatok során teljesen helyreállítják a kastély díszudvarát, kiépül a porta mellett egy parkoló, és kívül és belül megújul majd a strandház épülete, amelyben mosdók és kiszolgáló helyiségek kapnak majd helyet. Tulajdonképpen egy új turisztikai látványosság jön létre a kiemelkedő műemléki értékek bemutatásával egy harmincas évekbeli kastélyszálló mintájára.

Mindez akkor mér valamit, ha utána ennek kézzelfogható hozadékai is lesznek.

– A turisták egy részét könnyebb elcsalogatni valahová, mint ott is tartani – mondja dr. Virág Zsolt. – Ennek a projekt­nek az a célja, hogy az utóbbit is megvalósítsa. Ha olyan látványosságokat mutatunk be, ami miatt itt maradnak 3-4 órát, akkor már megszomjaznak, megéheznek, akkor ellátogatnak a büfébe vagy éppen itt is akarnak ebédelni. Ha olyan kísérőprogramok várják a látogatókat, amely miatt még több időt töltenek majd el a kastélyban és környékén, akkor könnyen elképzelhető, hogy aznap már nem is akarnak hazamenni. Ezekhez kiszolgáló létesítmények, vendéglátóhelyek, szálláshelyek kellenek. Ha pedig ezt helyben tudjuk biztosítani, azok óhatatlanul új munkahelyeket generálnak, ami lehetőséget kínál a régióban élőknek a biztos egzisztenciateremtésre.

Csúcsra járatás

– Nagyon számítunk arra, hogy ez a program, ami 2017 és 2019 között valósul majd meg, újra csúcsra fogja járatni a települést – mondja Pandák Pál, Füzérradvány polgármestere. – Meggyőződésem, hogy pár éven belül nem csupán a kastély, de Füzérradvány is egy új arculatot fog kapni. Ha azt nézem, hogy a település nagyfokú elöregedése mellett nagyszámú megüresedett házzal is rendelkezünk, akkor az idegenforgalom fellendülésével megnövekedhet a betelepedők száma. Hiszen új munkahelyek létesülnek, olyanok, amelyek biztos nyelvtudást, szakértelmet igényelnek. Ez pedig helyben tarthatja vagy visszahozhatja a fiatalokat, illetve idecsábíthatja azokat, akik Zemplénben szeretnének biztos egzisztenciát teremteni. Ennek következtében nem csupán a település elöregedését tudjuk megállítani, de újra egy igazi pezsgő, élhető településsé tudjuk majd változtatni Füzérradványt.

– Bánhegyi Gábor –


Megközelítés

A kastély személygépkocsival vagy kerékpárral, esetleg távolsági busszal közelíthető meg. A bejárat (ahol parkoló helyet is talál) a Sátoraljaújhely–Hollóháza országútról a jellegzetes, kettős fenyőfasor övezte úton közvetlenül vagy pedig Pálháza felől érkezve a füzérradványi Kossuth–Táncsics–Szabadság – majd a kastélypark kerítése mellett futó gr. Károlyi Ede utcán át érhető el.

GPS: 48.48441548, 21.5290243275

A kastély 2016. december 19. és 2017. január 2. között zárva tart. Nyitás 2017. január 3-án.


Füzérradvány birtokosai

A település eredetileg Füzér várához tartozott, a falu neve akkor még a Radvány nevet viselte. Az Árpád-kortól a 17. századig többször cserélt gazdát. 1270–1272-ben királyi birtok, majd 1280-ban IV. László király a Baksa nembéli Simon fiának, Tamásnak adta.

1321-ben visszakerült a királyhoz, majd 1389-ben Zsigmond király Perényi Miklós, János és Imre részére adományozta.

1567-ben a Perényi család kihalt, a vár a kincstárra szállt. 1603-ban Báthory Erzsébet, a törökverő gróf Nádasdy Ferenc hitvese lett a birtokosa a füzéri várnak és Radványnak.

1620-ban már a Báthoryak familiárisa, Réthey Péter volt a vidék ura. 1626-ban Réthey Péter özvegye leányának, Réthey Zsófiának és férjének, Mosdóssy Imrének hagyományozta férje zálogbirtokát az ott kastély módjára épült kúriával együtt és kötelezte lányát, hogy a radványi templom építését fejezze be. Ez az első írott adat a kastélyról és a templomról.

Réthey Zsófia 1660-ban visszaadta Füzért Nádasdy Ferencnek, de Radványt, az ott álló kúriával együtt megtartotta. 1670-ben a Wesselényi-féle összeesküvésben való részvétele miatt a kincstár lefoglalta Nádasdy Ferenc összes javait, beleértve az akkor zálogban lévő Füzért és tartozékait is.

1674-ben I. Lipót Hartyáni Andrásnak, a szepesi kamara tisztségviselőjének adományozta Radványt, melyet 1686-ban Károlyi László kapott meg királyi adományként. A királyi adományozással megkezdődött a füzérradványi kastély Károlyiak által történő birtoklásának több mint két és fél évszázados története. Nemzetségük a középkorban szerzett nagy birtokokat az ország keleti felén, Szatmár megyében.