A fővárosnak adná középiskoláit Újbuda

Szerdán egyeztettek először a XI. kerületi középiskolákban arról, hogy Újbuda átadná az általa fenntartott középiskolákat a Fővárosi Önkormányzatnak. A kerület a “vegyes” típusú, azaz általános iskolát és középiskolát is működtető intézmények középiskolai részét is fokozatosan megszüntetné. Újbuda ezzel csaknem 1,5 milliárd forintot spórolna, amit az oktatásba forgatna vissza – mondta el a Független Hírügynökségnek dr. Bács Márton, a kerület alpolgármestere.

Az általános iskolák fenntartása a kerületi önkormányzat dolga, de a középiskolákat a törvény szerint a fővárosi önkormányzatnak kell működtetnie. Újbudán jelenleg 2600 középiskolás tanul, de csak 800-an laknak a kerületben, a fenntartási költségek pedig egyre csak nőnek. Mindezek alapján Újbuda vezetése úgy döntött, 2008 szeptemberétől három iskolát a fővárosnak adna át. Az egyik a József Attila Gimnázium, ahol 600-an tanulnak. A másik a Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, ahová legalább 180 sérült gyerek jár. Az enyhe fokban sérült diákok oktatásáról elvileg a kerületnek kell gondoskodnia, a súlyosan fogyatékos – például autista – gyerekekről azonban a fővárosnak. Mivel belőlük van több, a kerület ezt az iskolát is átadná, igaz kiegészítő normatívát fizetnének az enyhén fogyatékos gyerekek után – mondta az alpolgármester. Újbuda az ország legnagyobb zenei intézménye, a Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola fenntar! tását is a fővárosra bízná. Az alapfokú képzésben 1450 diák, a középfokú képzésben 175 növendék vesz részt.

A Mérei Ferenc Általános Iskola, Szakiskola és Felnőttoktatási Gimnázium középfokú tagozatait kimenő rendszerben szintén meg akarják szüntetni, az iskolát egyúttal összevonják a Petőfi Sándor Általános Iskolával. A Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál gimnáziumi része is megszűnik, illetve összevonják a Keveháza utcai Általános Iskolával. Hasonló történik a Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnáziummal, ezt a Lágymányosi Általános Iskolával vonják össze.

Az eddigi egyeztetések alapján a főváros nem zárkózik el az átalakításoktól. Kérdés persze, hogy igényt tart-e az épületekre. Arról, hogy a kerület a fővárosnak adja, vagy csak kezelésre adja át őket, még nincs döntés – mondta az alpolgármester. Az újbudai képviselők várhatóan májusban döntenek a tervezetről, a fővárosi közgyűlés pedig leghamarabb júniusban tárgyalhat róla.