A fénykorra emlékeztek, de mi volt az előzmény?

Sárospatak – Az egykori Bodrogközi Állami Gazdaságra (BÁG) emlékeztek valamikori dolgozói Sárospatakon – jelent meg lapunkban. Az eseményen Pénzes László egykori vezérigazgató-helyettes is beszélt, szavaira reagált olvasónk.

„Levelem alapja Pénzes László nyilatkozata, mely szerint a Bodrogközi Állami Gazdaság fénykorát 1955. december 31-től élte 1994-ig. Elhiszem, hogy az egykori dolgozók összejövetele erről szólt, de a legfontosabb dolgot nem mondták el, a történelmet. Milyen áron lett a BÁG-nak fénykora?

Elhangzott, hogy kisebb gazdasági egységekből jött létre, de milyen előzmények árán? Ezt a jelenkor nem tudja, csak részben, pedig feladatunk volna a múlt »fénykorait« valóságban ismertetni az emberekkel. Családom révén magam is érintett vagyok, és sokan érintettek voltak az 50-es évek szégyenteljes rendszerében, amely kis-, közép- és nagybirtokokat államosított. Ők szenvedték el az említett »fénykort«, ennek előzményeit, a kuláküldözést, a 48 órán belüli kitelepítést a magyar földet szerető és művelő gazdálkodó emberek tömegével, lelki és fizikai fájdalmat nem kímélve. Ezek az emberek gazdaságaik révén váltak földönfutó megalázottjaivá a rendszernek.

Azt nem mondták nekik, ingóságaikat és ingatlanjaikat hátrahagyva, hogy hova induljanak, mi vár rájuk és családjaikra. Dolgos kezük munkája, véres verejtékük az állam tulajdona lett. Volt, ki elment, volt, ki önkezével vetett véget életének. Hát ezek az 50-es évek hozták az említett »fénykort«. Tizenkét éves voltam akkor. Utolsó megjegyzésem: Nem vitatom, hogy az ünneplő dolgozók átélték volna ezt a korábbi, sanyarú történelmet.”

– Berey Győzőné –